Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sociale takster på vej nedad over hele landet

Flere rammeaftaler lægger op til at følge KKR i Region Syddanmark - taksterne på kommunernes sociale tilbud er flere steder på vej nedad med både 2 og 3 pct.
15. SEP 2011 7.00

Af Knud Abildtrup

I Region Syddanmark vedtog Kommunernes KontaktRåd - KKR - allerede i 2010 at anbefale de 22 kommuner og regionen at reducere taksterne på det specialiserede socialområde med 2 pct. i 2011 ( hvilket er sket) og med 3 pct. i 2012. Dertil opfordrer man alle udbydere til at følge KKR's opfordring om at reducere taksterne med 3 pct. i 2012.

I Region Sjælland kom KKR i august med den oficielle udmelding om en gensidig rammeaftale om at sænke taksterne. Det drejer sig om i størrelsesordenen 7.000 pladser med et budget på godt 2,5 mia. kr., hvor priserne i 2012 skal skrues nedad med to pct.

Det gælder nu også Region Nordjylland, hvor SF som mindretal dog fik ført til referat, at partiet i stedet for lavere takster anbefalede en kritisk gennemgang af takstbehandlingsgrundlaget i den enkelte institution.

I Region Midtjylland er der også lagt op til at reducere taksterne - men de 2 pct. skal først slå igennem i 2013 og derudover til 2,5 pct. i 2014.

I Region Hovedstaden fastholder kommunerne dog i 2012 taksterne på niveauet for 2011, men anbefaler fortsat, at de kommuner, som har reduceret med mindre end 2 pct. fra 2010 til 2011, arbejder videre for at nå målet i 2012.