Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Småøer skal have hjælp til stabil færgefart

DEBAT Kommunerne er ikke eksperter i færgesejlads. Derfor bør der oprettes et sekretariat under Småøernes Færgeselskab, der kan sikre den nødvendige ekspertise
4. AUG 2011 10.30

Af Henrik Brodersen

På Dansk Folkepartis sommergruppemøde er folketingsgruppen blevet enige om at arbejde for en bedre og mere stabil færgefart til de danske småøer. Det skal ske ved at oprette en sekretariatsfunktion under Småøernes Færgeselskab, der skal hjælpe kommunerne, der i dag har ansvaret for færgedriften til småøerne, med at løse opgaven på bedre vis, end det sker i dag.

Vi må erkende, at det er en stor opgave for de kommuner, der indbefatter småøer, at sikre en solid og frekvent færgefart til øerne. Kommunerne er ikke eksperter i færgesejlads. Derfor mener vi, at der skal oprettes et sekretariat, der kan sikre den nødvendige ekspertise f.eks. gennem rådgivning ved nybygninger af færger, fælles indkøbsaftaler mellem kommunerne og fælles markedsføring af færgeruterne - dermed kan kommunerne spare mange penge i konsulentbistand og fejlinvesteringer.

Udgifterne til sekretariatet som staten skal bidrage med anslås at blive 2 mio. kroner over en tre-årig periode - og de penge er vi parate til at finde. Det er et forholdsvis beskedent beløb, og udgifterne vil med stor sandsynlighed tjene sig hjem igen. Men det er naturligvis en forudsætning at kommunerne går konstruktivt ind i arbejdet.

Sekretariatet skal også bidrage som fødselshjælper til en bedre ordning med afløserfærger. Hvis en færge for eksempel er ude af drift, så skal der være sikkerhed for, at en anden færge kan tage over, og den pågældende færge skal naturligvis opfylde de krav, der gør, at den kan besejle den pågældende strækning. Der er i det hele taget et stort behov for øget koordinering mellem de mindre færgeselskaber.


MF og medlem af Folketingets Ø-kontaktudvalg , Henrik Brodersen (DF)