Slut med gratis kompost i Viborg

KORT NYT27. AUG 2021 9.29

VIBORG: Det er slut med gratis kompost hos genbrugsstationerne i Viborg. Behandlingen af haveaffaldet er nu overtaget af HedeDanmark, som ikke tilbyder samme service, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Gert Schandorff, som er afdelingsleder hos Viborgs affaldsselskab, Revas, forklarer, at skiftet sker på baggrund af ændringer i Miljøbeskyttelsesloven, der stiller krav til, hvor og hvordan have/park-affald skal behandles. Krav som Revas ikke kan opfylde, og som vil kræve en investering på fem-seks mio. kr.

Revas vurderede i samarbejde med Viborg Kommune, at det ikke vil være hverken klimavenligt eller økonomisk ansvarligt først at købe komposten af HedeDanmark og siden fragte den til genbrugspladserne.

ka