Slots- og Kulturstyrelsen indfører fodringsforbud

KORT NYT15. JAN 2020 15.15

FREDERIKSBERG: Fremover er det strengt forbudt at fodre dyrene i Frederiksbergs to store parker, Søndermarken og Frederiksberg Have. Slots- og Kulturstyrelsen har nemlig besluttet at indføre det såkaldte fodringsforbud som led i en ny indsats, der skal sikre, at vandmiljøet i havernes søer og kanaler kan få et tiltrængt løft, oplyser styrelsen ifølge TV2 Lorry.

- Hvis vi skal have held med indsatsen, er det nødvendigt, at havens gæster ikke fodrer fisk, fugle og andre dyr med brød, frø og madrester. For når man fodrer dyrene, så stiger mængden af kvælstof i vandmiljøet på grund af dyreekskrementer og overflod af næring i vandmiljøet, siger slotshavechef Niels Mellergaard fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Målet med indsatsen er at skabe bedre og renere levesteder for vandlevende insekter, frøer, salamandre og fisk. På sigt er det overordnede mål at give hele Frederiksberg Haves og Søndermarkens mangfoldighed af arter et løft og skabe en bedre balance mellem arterne. Kolding Kommune valgte i december at opfordre til at stoppe fodring af fugle og ænder ved de kommunale søer, men veg tilbage fra et decideret forbud, som nu indføres på Frederiksberg. 

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt