Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Slagelse sætter ind overfor de tunge livstilssygdomme

Tilbyder nu rehabiliteringstilbud til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom eller en kronisk hjertesygdom. Tilbuddene henvender sig primært til borgere, der har behov for en ekstra støtte til at håndtere deres kroniske sygdom
23. MAR 2011 10.57

SLAGELSE: D. 1. april 2011 starter Slagelse Kommune rehabiliteringstilbud til borgere med KOL eller en kronisk hjertesygdom og efter sommerferien udbygges rehabiliteringstilbuddene til at omfatte type 2-diabetes.

Det kan være en stor fysisk, psykisk og social belastning at have en kronisk sygdom, både for den enkelte og for de pårørende. Mange oplever træthed, nedsat fysisk formåen, følel-sesmæssige påvirkninger, problemer med at fortælle omgivelserne om sygdommen og med selv at finde sig til rette i en hverdag med kronisk sygdom.

Indsatsen overfor livsstilssygdomme er et af hovedindsatsområderne i Slagelse Kommunes Sundhedspolitik, og kommunen tilbyder allerede i dag almene tilbud til risikogrupper sammen med patientuddannelserne 'Lær at leve med kronisk sygdom' og 'Lær at tackle kroniske smerter'.

Med de nye rehabiliteringstilbud ønsker Slagelse Kommune at styrke indsatsen over for kronisk sygdom, og derved medvirke til at borgerne får en god livskvalitet trods deres sygdom. Formålet med rehabiliteringstilbuddene er, at give borgerne viden, inspiration og redskaber til at håndtere livet med kronisk sygdom.

Tilbuddene kræver lægehenvisning og henvender sig primært til borgere, der har brug for en ekstra indsats i forhold til at håndtere livet med en kronisk sygdom. Henvisninger til KOL og hjerterehabilitering modtages fra 1. april 2011.

Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Michael Gram (DF), siger:

- Med de nye tilbud forstærker vi indsatsen for borgere med de mest udbredte folkesygdom-me. Jeg håber, at de nye tilbud vil lette hverdagen for de borgere, som kommer til at deltage i forløbet. Især er jeg glad for, at projektet er blevet til i tæt samarbejde mellem Slagelse Sygehus, de praktiserende læger og kommunen.

mou