Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Slagelse erstatter 100 mindre med 15 store vindmøller

Én ny af de større og mere effektive møller giver fire gange så meget energi som én af de største møller vi kender i kommunen i dag
21. DEC 2011 19.22

SLAGELSE: Der skal ryddes op i landskabet. Med forslag til ny vindmølleplan foreslår kommunen, at alle eksisterende 100 møller på sigt kan udskiftes til ca. 15 store møller. Dermed vil to trediedele af Slagelses  samlede private energiforbrug, fortsat kunne klares med vindmøllestrøm.

Såfremt den nye vindmølleplan vedtages endeligt, vil det betyde, at færre men større vindmøller vil kunne opretholde kommunens vindenergiproduktion. Den mølletype der lægges op til i forslaget har en effekt på hver 3 MW og en totalhøjde på 100-150 meter.

150 meter høje møller
Forslaget til ny vindmølleplan er udarbejdet for at gøre planlægningen tidssvarende. I dag er der i Slagelse Kommune opstillet ca. 100 vindmøller - de fleste er forholdsvis gamle, og har en relativ lav produktion i forhold til de nye, der findes på markedet i dag.

Det nye forslagr udpeger 6 områder til opstilling af vindmøller med en effekt på 3 MW pr. mølle og en totalhøjde på 100-150 meter. Mølletyperne findes allerede mange steder i Danmark i dag. 

Også plads til husstands-vindmøller 
Forslaget til ny vindmølleplan giver også mulighed for at opføre husstandsvindmøller de fleste steder i landzone, når de opfylder krav om afstande til naboer, grænser for støj, blink osv. eller der ikke er helt særlige natur eller landskabsværdier at tage hensyn til.

Som noget nyt foreslås også, at der kan opsættes små møller i erhvervsområder. Derudover foreslås at der, på udvalgt etagebyggeri med over tre etager i Korsør og Slagelse, kan opsættes møller, der af udseende svarer til aircondition- og udsugningsanlæg. Disse typer møller skal kunne opføres oven på større flade tage, som på f.eks. store og høje detailhandelsbutikker og varehuse.

mou