Slagelse-budget udsætter anlægsopgaver til efter KV21

Stort set enig budgetaftale gælder foreløbig kun førstebehandlingen.

SLAGELSE: Alle deltagere var enige, da Slagelse Byråd på et budgetseminar i weekenden nåede frem til en aftale om budgettet for 2022, en uvant harmoni i et valgår i et byråd, hvor vandene ellers ofte har været delte. To ikke-deltagere i budgetseminaret er inviteret til at blive medunderskrivere, og i givet fald bliver der så tale om enstemmighed. Men det kan også gå den anden vej.

Usædvanligt for en budgetaftale er enigheden udtrykkeligt foreløbig, idet den ifølge aftaleteksten gælder "vedtagelse af et teknisk budget" ved førstebehandlingen. Derimod står "parterne (...) som udgangspunkt frit til i forbindelse med andenbehandlingen af budgettet at fremsende ændringsforslag", hedder det.

Det normale ved budgetaftaler er ellers et gensidigt løfte om ikke at stille ændringsforslag og heller ikke stemme for, hvis andre gør det. Men "vi kan altså noget her, som andre ikke kan", som borgmester John Dyrby Paulsen (S) sidste år sagde ved andenbehandlingen sidste år, da Liberal Alliance og Enhedslisten som de eneste havde stemt for et forslag om skattenedsættelse.

Budgetaftalen er yderligere usædvanlig ved, at den adresserer økonomi for indeværende år, nemlig på anlægsiden, hvor anlægsopgaver for 98 mio. kr. i år, 192 mio kr. i 2022, 117 mio kr. i 2023, 82 mio kr. i 2024 og 98 mio kr. i 2025 udsættes "til beslutning i det nye byråd", som det hedder. I alt for 587 mio. kr. anlæg over fem år, som er sparket til hjørne indtil efter KV21, begrundet i de aktuelt høje priser for anlægsopgaver.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, De Radikale og Liberal Alliance. Også løsgænger Helle Blak (eks- SF) er med, mens to andre løsgængere, Ann Sibbert (eks-DF) og Steen Olsen (eks-S), endnu ikke har tilkendegivet, om de er med eller ej. Budgettet første og andenbehandles i Slagelse Byråd henholdsvis 13. september og 4. oktober.

 

Se budgetaftalen.