Østbanen forsinkes et år:
Slækkede krav i nyt udbud skal sikre billigere skinner

KORT NYT31. MAJ 2022 13.40

SJÆLLAND: Renoveringen af den sjællandske lokalbane Østbanen bliver et år forsinket og står først færdig i 2024. Årsagen er, at et flertal i regionsrådet i Region Sjælland vil sende renoveringsopgaven i et nyt udbud med slækkede krav. Håbet er at modtage lavere bud end de tilbud på 1,1 mia kr., som første udbud endte med. Det skriver sn.dk.

Trafikselskaberne Movia og Lokaltog vurderer, at anlægsudgifterne til nye skinner kan nedbringes til et niveau mellem 590 og 680 mio. kr. plus et usikkerhedstillæg på 15 pct. Selv den pris vil stadigvæk være væsentligt over de 510 mio. kr., som Region Sjælland oprindeligt forventede, at renoveringen ville koste. Store prisstigninger har dog gjort, at det estimat til skamme.  

– Vi har behov for en Østbane, der fungerer og det kræver nye skinner. Vi har brug for at komme videre med projektet, for at skabe tryghed for banens mange pendlere i, at der også i fremtiden er en bane, der kører. Derfor er jeg meget glad for, at alle partier stå bag beslutningen, siger Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland (S), om enigheden omkring det ny udbud, der officielt vil blive stemt igennem i juni.

amp