Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Skrot sanktionerne og de stramme bånd

DEBAT Regionerne støtter fastlæggelsen af klare mål for udviklingen i det offentlige forbrug. Flerårige rammer giver bedre muligheder for planlægning i regionerne. Men skrot sanktionerne og de stramme bånd, lyder det fra Danske Regioners formand Bent Hansen
13. APR 2011 8.49

Af regionsformand Bent Hansen (S)

Fra Danske Regioners side er der fuld opbakning til regeringens ønske om klare mål for udviklingen i det offentlige forbrug. Regionerne er samtidig godt tilfredse med, at regeringen nu lancerer planer for flerårige budgetrammer. Det giver bedre mulighed for planlægning. Men for regionerne er det afgørende, at man også er villig til at gøre de ting og give de redskaber, som er nødvendige for at rammerne kan overholdes.

I den forbindelse er det stærkt bekymrende, at regeringen lægger op til endnu mere snævre rammer for kommuner og regioner og til sanktioner, hvis budgetterne overskrides.

Regionernes højeste prioritet er at udvikle og varetage sundhedsvæsnet på en måde, så vi også i fremtiden har råd til at bevare den frie og lige adgang, samtidig med at sundhedstilbuddene vedbliver at være høj prioritet. Det er en udfordring, vi deler med stort set resten af verden. Og sanktioner og budgetoverholdelse er altså ikke bare en genial snuptagsløsning, som alle de andre lande kunne kopiere.

Flere fyringer og besparelser
Hvad gør vi næste gang, der kommer en influenza-epidemi, og folk går mere til lægen? Hvad hvis der bliver opdaget flere kræftsyge, som følge af bedre diagnostik? Hvad hvis der efter økonomiaftalen kommer ny medicin på markedet, som kan redde liv - skal det så tages i anvendelse på sygehusene? Der vil være masser af den slags spørgsmål. Hvis ikke regionerne har fleksibilitet til at håndtere den slags situationer, men risikerer sanktioner ved enhver budgetoverskridelse, så skal sådanne ting i princippet håndteres ved endnu flere fyringer og besparelser på sygehusene. Det mener jeg ikke er vejen frem.

Regionerne har historisk præsteret gode resultater i forhold til budgetoverholdelse. I 2010 er der en overskridelse på under en kvart procent af de samlede udgifter, og der forventes fuld aftaleoverholdelse i 2011. Kun i 2009 var der en større overskridelse, som imidlertid hang sammen med afvikling af patientpuklen efter den omfattende strejke i 2008.

Skrot sanktionerne og de stramme bånd, som bare risikerer at føre til konflikt, fyringer og mere ansvar på Slotsholmen. Byg i stedet videre på dialogen og det aftalesystem, som allerede giver gode resultater, og giv regionerne mere fleksible muligheder og gode styringsredskaber.