Skole og region sammen om at trække uddannelse nordpå

Ambulancebehandlere bør igen udklækkes i Hjørring, mener Sosu Nord og Region Nordjylland. I dag uddannes der kun i Esbjerg og Hillerød.
24. MAJ 2022 15.45

NORDJYLLAND: Der kommer på sigt til at mangle ambulancebehandlere i Region Nordjylland. Derfor vil Sosu Nord gerne udbyde en ny ambulancebehandleruddannelse i Hjørring, og Region Nordjylland støtter op. I dag uddannes der kun i Esbjerg eller Hillerød, oplyser regionen.

- Vi har tidligere uddannet ambulancebehandlere, og derfor har vi allerede været ansvarlig for at uddanne cirka 1.200 af slagsen gennem tiden, senest i 2018. Vi vil gerne i gang med opgaven igen, og vi har både kompetencerne og lokalerne til at starte uddannelsen op inden for kort tid, siger Lene Kvist, direktør for Sosu Nord.

Der er to arbejdsgivere på området i Nordjylland. Regionen driver 60 procent af ambulanceberedskabet, og den resterende del varetages af virksomheden PreMed, der også hilser initiativet om lokal uddannelse af ambulancepersonale velkomment.

Det præhospitale område har på nationalt plan oplevet flere udfordringer med personalemangel blandt andet på grund af for få uddannede ambulancebehandlere. I Nordjylland gør det sig gældende blandt andet fordi, at en stor del af arbejdsstyrken i de kommende år enten skal på pension, vil søge over i andre præhospitale opgaver eller trappe ned via seniorordninger. 

Undervisningsministeriet søges om støtte via ministeriets pulje til bedre uddannelsesdækning.

ka