DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Skive øjner nu målet om at blive selvforsynende med vedvarende energi
Skives rådhus har i flere år haft solceller på taget.
Foto: Skive Kommune

Målet kan nås fem år tidligere:
Skive øjner nu målet om at blive selvforsynende med vedvarende energi

Nye solcelleanlæg på i alt 395 hektar kan opfylde Skive Kommunes målsætning om at blive 100 pct. selvforsynende med vedvarende energi allerede i 2024.
4. DEC 2020 7.59

SKIVE: Selvforsynende med vedvarende energi i 2029. Sådan lyder visionen i Skive Kommunes Energi- og Bæredygtighedsstrategi 2029. For at nå målet har Udvalget for Teknik og Miljø sat gang i planlægning for nye solcelleanlæg – udover de 100 hektar solceller, der allerede er planlagt, oplyser kommunen.

I 2018 var den vedvarende energiproduktion på 53 pct. af det samlede energiforbrug i kommunen. Der er siden sat gang i to biogasanlæg, der er planlagt 13 vindmøller, de førnævnte godt 100 hektar solceller og grøn energiproduktion i GreenLab Skive.

Dermed ryger den vedvarende energiproduktion op på 85 pct. inden for få år. Elektrificeringen af samfundet samt skift til elbiler og varmepumper vil bidrage med yderligere mindst 5 pct. de kommende år, lyder kommunens vurdering.

Lave placeringer af hensyn til naboer

Skive mangler således kun ca. ti pct. for at nå målet om at blive selvforsynende med vedvarende energi. Målt i nye solceller svarer det til ca. 395 hektar solceller, og det er dem, udvalget nu begynder at lægge planer for.

Ved valget af, hvilke konkrete solcelleprojekter, der skal planlægges for, vil byrådet blandt andet tage udgangspunkt i

  • at vælge lavtliggende placeringer for at mindske visuelle nabogener
  • muligheden for etablering af offentligt tilgængelige stiforbindelser eller områder ved anlægget og på den måde fx skabe lettere adgang mellem anlæg og byzone
  • at kunne etablere skov, legepladser, bypark eller lignende.
  • placere anlæg, så de er med til at sikre grundvandet eller mindske udledningen af drivhusgasser.

- Vi har i forvejen været ambitiøse med vores målsætning for 2029. At det nu ser ud til, at vi kan komme i mål nogle år før, gør kun, at vi bliver mere ambitiøse med vores projekter. Vi viser, at vi kan gøre det, vi sætter os for, siger plan & supportchef Lars Peter Salhøj.

ka