Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

SKI udbyder nu aftale om billlig og grøn kopi og print

Har netop offentliggjort udbuddet, som skal udmøntes i fire delaftaler og repræsenterer en samlet værdi på 500 mio kr. Leverandørerne skal konkurrere på grønne priser

Det offentlige kan se frem til billige og energieffektive printere og kopimaskiner med en ny stor rammeaftale for kopi og print, som SKI netop har sendt i udbud. Udbuddet, der omfatter rammeaftale 02.12 om kopi og print, indeholder i alt fire delaftaler: multifunktionsmaskiner, printere, produktionsmaskiner og betalingssystemer, fortæller SKI i en pressemeddelelse.

For at sikre den bedste konkurrence og lægge op til, at nøgleleverandører byder ind med deres skarpeste priser, er udbudsdesignet tilrettelagt sådan, at der tildeles et færre antal leverandører på den kommende aftale end tidligere. Der tildeles tre-fire leverandører for hver af de fire delaftaler.

Hos SKI ser man frem til at få en aftale i stand, der kan sikre gode indkøbsvilkår for kommuner, regioner, halvoffentlige og selvejende institutioner. Også staten kan i visse tilfælde anvende aftalen.

- Print- og kopiområdet er et stort udbud, og vi går bevidst efter at få en skarp aftale, der er økonomisk fordelagtig i hele maskinernes levetid. Det er altså ikke kun indkøbsprisen, som er i fokus, men også service, forbrugsstoffer og elforbrug. Vores mål er at sikre den offentlige sektor priser, der ligger godt under markedets prisniveau, og som kan give mærkbare besparelser i de offentlige kasser, siger adm. direktør i SKI, Signe Lynggaard Madsen.

I kopi og printudbuddet konkurrerer leverandørerne om at give det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra kriterierne TCO-pris, kvalitet og sortiment. Det betyder, at produkternes energieffektivitet kan blive udslagsgivende for, hvem der vinder udbuddet.

Udbudsdesignet er tilrettelagt sådan, at konkurrencen på selve rammeaftalen og i forhold til kundernes evt. senere miniudbud, sker ud fra leverandørernes tilbudte TCO-priser. Dvs., at prisevalueringerne ikke foretages blot på grundlag af anskaffelsesprisen, men på den samlede omkostning i hele maskinens levetid.

- Vi arbejder målrettet med, at energiforbrug og energieffektivitet er mindstekrav i alle SKI´s udbud, hvor det er relevant. På kopi og print området kan maskinernes energiforbrug udgøre en betragtelig meromkostning. Derfor indregnes energieffektiviteten i de tilbudte priser ud fra et totalomkostningsprincip i maskinernes fem-årige levetid, siger Signe Lynggaard Madsen.

Dialog med branchen
Udover SKI´s dialog med brugere i den offentlige sektor om deres behov og ønsker på kopi- og printområdet, har SKI også været i tæt dialog med IT-Branchen og potentielle leverandører op til udbuddet. Fokus har været på at optimere processen bedst muligt, eksempelvis har SKI lempet kravene væsentligt til information ved tilbudsafgivelse.

- Vi bestræber os på at gøre det så enkelt som muligt for virksomhederne at byde ind på SKI´s rammeaftaler. Det gør vi både for at sikre det bedste konkurrencefelt og for ikke at belaste leverandørernes ressourcer unødigt, siger Signe Lynggaard Madsen.

SKI skal som en del af aftalen om kommunernes økonomi for 2012 gennemføre en række forpligtende indkøbsaftaler for kommuner. I forsommeren blev det besluttet, at kopi- og printområde skulle være blandt de første forpligtende aftaler, som skal være klar til brug før sommeren 2012. Den forpligtende aftale på kopi- og printområdet bliver udbudt senere på året.

Udbud 02.12 om kopi og print til det offentlige er det 18. udbud fra SKI i år, hvilket er det højeste antal nogensinde. I alt forventer SKI at igangsætte ca. 24 udbud i 2011.

mou

• Læs mere om SKI´s ordinære kopi og print udbud her 

Fakta
• Udbuddet, der omfatter rammeaftale 02.12 om kopi og print, indeholder i alt fire delaftaler: multifunktionsmaskiner, printere, produktionsmaskiner og betalingssystemer.
• Alle virksomheder, der lever op til minimumskravene, kan byde ind på rammeaftalene.
• De potentielle leverandører har mulighed for at byde ind på flere delaftaler.
• Sidste frist for at afgive tilbud på en eller flere af de fire delaftaler i rammeaftale 02.12 er den 10. januar 2012 kl. 12.00.
• SKI afholder den 15. november kl. 10.30 et informationsmøde om rammeaftale 02.12, hvor alle interesserede leverandører er velkomne.
• SKI forventer at have tildelingen af rammeaftale 02.12 på plads ultimo januar.
• Aftalen løber i fire år og forventes at træde i kraft i midten af februar 2012.