Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

SKI-udbud skal gøre indkøb af el nemmere

Indkøb af elektricitet er en kompliceret affære - nu skal indkøb af el være så enkelt og brugervenligt som muligt
23. MAR 2012 10.40

Samtidig er udbuddet lagt an sådan, at tildelingskriteriet laveste pris motiverer leverandørerne til at tilbyde skarpe priser hele vejen frem til de offentlige kunders konkrete el-indkøb for en given periode, oplyser SKI.

Indkøb af el er en kompleks opgave, som foregår på et komplekst marked. SKI´s nye udbud inden for elektricitet vedrører el-handelsselskabers formidling af elektricitet. Dermed konkurrenceudsætter SKI både offentlige myndigheders forbrug af elektricitet i form af el-prisen pr. kWh og handelstillægget for formidlingen.

Den valgte udbudsmodel baserer sig på, at kunderne vælger leverandør for en given periode og for et givent forbrug ved miniudbud efter kriteriet laveste pris.

Forbrugsprofiler målretter konkurrencen
For at gøre konkurrencen så skarp som muligt er udbuddet opdelt i fem delaftaler, som afspejler fem forskellige forbrugsprofiler hos offentlige organisationer.

Opdelingen i fem forbrugsprofiler giver el-handelsselskaberne mulighed for at afgive målrettede priser alt afhængig af kompleksiteten i kundens profil som for eksempel afspejlet antallet af såkaldte skabelonmålere. I hver af de fem delaftaler skal leverandørerne give tilbud på henholdsvis fastpris og spotpris for prisområderne Østdanmark og Vestdanmark.

- Mange kunder har ventet på, at SKI skulle komme med en ny rammeaftale inden for elektricitet, som er nem at håndtere. Det har vi lyttet til og indarbejdet i udbuddet, siger Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør i SKI og fortsætter:

Den kommende aftale vedrører alene el-handelsselskabers formidling af elektricitet. Der tildeles kontrakter til seks leverandører på hver af delaftalerne opdelt efter forbrugsprofiler.
SKI´s kommende rammeaftale forventes at træde i kraft 1. august 2012.

Rammeaftalen vil løbe i tre år med mulighed for forlængelse i 12 måneder.
El-handelsselskabernes tilbudte maksimalpriser (dvs. handelstillægget) kan ikke prisreguleres i kontraktperioden.