Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

SKI's computer-aftaler skal være grønnere

Computernes energiomkostninger skal medregnes i prisen, når offentlige myndigheder køber computere gennem SKI’s forpligtende indkøbsaftaler
8. FEB 2012 18.44

Det sker i et samarbejde mellem SKI og Videncenter for grøn it. Desuden kan energikravene nu også blive strammet i løbet af indkøbsaftalernes løbetid.

De færreste vil købe en bil uden at skele til brændstofforbruget, og huskøbere må indregne de månedlige varmeudgifter i deres budget, så de udgifter får indflydelse på, hvor meget de vil betale for selve huset.

Samme princip vil gælde, når offentlige myndigheder som kommuner, regioner og selvejende institutioner køber computere og skærme over SKI's to kommende forpligtende indkøbsaftaler for computere, oplysewr SKI.

Princippet hedder levetidsomkostninger - eller på engelsk Total Cost of Ownership (TCO) - og handler om, at man ved køb af energiforbrugende produkter ud over anskaffelsesprisen også skal forholde sig til de energiomkostninger, der er forbundet med at bruge produkterne.

Tre års strømforbrug skal indregnes i tilbudsprisen
I praksis fungerer det sådan, at de leverandører, som konkurrerer om at sælge deres it-udstyr til de offentlige myndigheder på baggrund af SKI's forpligtende rammeaftaler, både skal angive produkternes anskaffelsespris og de forventede omkostninger til strøm i produkternes levetid. Det er summen af disse to tal, som afgør, hvilken leverandør de offentlige myndigheder køber produkterne af.

- Vores opgave er at sikre besparelser i det offentlige indkøb, og ved at inddrage omkostningerne i hele computerens levetid, herunder elforbruget, sikrer vi de samlet set laveste priser. På den måde tilgodeser vi både vores kunders økonomi og deres grønne hensyn, siger adm. direktør Signe Lynggaard Madsen, SKI.

Også SKI's generelle rammeaftale 'Computere - Standardarbejdspladser' er indrettet efter princippet om levetidsomkostninger. d.v.s. at leverandørerne skal indregne tre års strømforbrug for udstyret i den samlede pris, som de tilbyder indkøberen.

Aftalerne forventes at komme til at omfatte størstedelen af de fremtidige indkøb af computere og skærme på SKI's indkøbsaftaler - og dermed en betragtelig del af den offentlige sektors it-indkøb.

Løbende opdatering af energikrav
En anden vigtig nyskabelse er, at energikravene i SKI's forpligtende indkøbsaftaler for computere og skærme kan blive strammet i forbindelse med produktopdateringer i indkøbsaftalernes løbetid.

Som udgangspunkt skal produkterne på indkøbsaftalen leve op til energikrav, som er noget skrappere end dem, der er fastsat i Go' Energis indkøbsvejledning 2011. Efter hidtidig praksis ville dette krav ikke blive opdateret i løbet af indkøbsaftalernes løbetid.

Det nye er, at produkter, som introduceres på indkøbsaftalerne i løbet af indkøbsaftalernes løbetid ved såkaldte produktudskiftninger, skal leve op til den til enhver tid gældende indkøbsvejledning fra Go' Energi. Foretages en produktudskiftning i slutningen af 2012, vil det nye it-produkt således skulle leve op til Go' Energis indkøbsvejledning for 2012, som formentlig vil indeholde nye, skærpede krav til produktets energiforbrug.

De nye energirigtige krav er indført i samarbejde med Videncenter for grøn it i Digitaliseringsstyrelsen, som bl.a. arbejder for at fremme anvendelsen af grøn it i offentlige myndigheder.

- De nye tiltag i SKI's indkøbsaftaler viser, at grøn it ikke blot er godt for klimaet, men også er et effektivt middel til besparelser i de offentlige driftsbudgetter, siger kontorchef Michael Busk-Jepsen fra Videncenter for grøn it.

mou