Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

SKI er på vej mod røde tal og varsler 13 fyringer

SKI skal på samme tid spare og investere. Indkøbsorganisationen skal reducere sine omkostninger og investere i kerneforretningen som led i ny strategi
5. MAJ 2011 13.03

SKI forventer et underskud på godt 30 mio. kr. før skat i 2011. Det skyldes dels et forventet omsætningsfald i indeværende år på ca. 25 pct. fordi SKI i januar 2011 måtte opsige 16 rammeaftaler, som resultat af en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Dels har SKI et betydeligt investeringsbehov grundet ca. 20 planlagte udbud de kommende 12 måneder.

- Samtidig med at der skal spares, skal der frigøres ressourcer til at investere i det nye SKI. Fokus for den ny direktion i SKI er at genetablere tilliden til rammeaftalerne og at implementere den nye strategi for virksomhedens udvikling, som bestyrelsen har udstukket.

- Strategien peger frem mod betydelige gevinster i form af billigere og enklere indkøb for kommunerne, blandt andet ved at tilbyde forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne som et bidrag til udmøntningen af KL's fælleskommunale indkøbsstrategi, siger bestyrelsesformand Jørgen Clausen.

SKI´s direktion har i dag varslet 13 medarbejdere, der er indstillet til opsigelser.

ka