Skanderborg får ikke lov til badebro i beskyttet sø

SKANDERBORG: Miljøklagenævnet har nu afgjort, at Skanderborg Kommune ikke må give lov til at opføre en 30 meter lang badebro i den beskyttede Lillesø, oplyser Ugebladet Skanderborg. Broen skulle være offentlig tilgængelig og for enden have haft en platform, så den kunne bruges som vendeplads for kørestolsbrugere.

Danmarks Naturfredningsforening havde klaget over tilladelsen, der ville forstyrre dyrelivet, og også peget på, at der er en tilsvarende bro bare 250 meter væk.

Nævnet har i sit afslag lagt vægt på, at en dispensation ville kunne føre til en uønsket præcedensvirkning i andre sager om store bade- og bådebroer i kommunens søer.

ka