Sivning lukkede regioners generalforsamling før tid
Danske Regioners næstformand Ulla Astman (S) afsluttede generalforsamlingen i utide, fordi sivning blandt de delegerede gjorde de tilbageværende beslutningsudygtige.
Foto: Danske Regioner

Sivning lukkede regioners generalforsamling før tid

Med under halvdelen af de delegerede tilbage, var Danske Regioners virtuelle generalforsamling ikke længere beslutningsdygtig.
20. MAJ 2021 16.15

Danske Regioners generalforsamling gjorde torsdag sidst på eftermiddagen sig selv beslutningsudygtig, ved at for mange regionsrådsmedlemmer sivede, så der til sidst var under halvdelen af de 205 tilbage. Da der skal være mindst 103 til stede, for at der kan stemmes, blev dagsordenspunktet "Indkomne forslag" derfor afbrudt midt i nummer fem af i alt 11 forslag.

Alle fire forslag der nåede at blive behandlet, blev vedtaget med stort flertal, men ikke uden en syrlig bemærkning fra regionernes formand Stephanie Lose (V), der opfordrede forslagsstilleren til at overveje, om det er befordrende for den politiske dialog at forsøge at stille forslag om noget, der allerede er en del af Danske Regioners politik. Hun understregede sin pointe ved at anbefale at stemme for de forslag, som hun mente faldt ind under beskrivelsen.

Fordi, som hun sagde om hver af forslagene, "vi går ind for vores egen politik". Det gjaldt tre forslag fra SF, som ved sin motivering af det tredje tog bestik af Stephanie Loses bemærkninger til de to første og selv medgav, at forslaget (om oprensning af generationsforureninger) måske ikke indeholdt afgørende meget nyt.

De to første SF-forslag gjaldt en model for en overtagelse af mere ansvar på handicapområdet og samling af behandlingen af dobbeltdiagnosticerede. Et forslag fra Enhedslisten om flere penge til fødeområdet blev på lignende vis omfavnet ihjel.

Forbrødringen fik en ende

Det femte forslag, også fra Enhedslisten, kunne som nævnt ikke færdigbehandles, men det nåede dog at blive nævnt, at Danske Regioners bestyrelse i stedet for bare at anbefale endnu et ja ville fremsætte et ændringsforslag, som forslagsstilleren Enhedslisten så ville tilslutte sig (øget anlægsramme i stedet for en ny byggepulje). Men forbrødringen nåede ikke at blive realiseret, før generalforsamlingens dirigent, Danske Regioners næstformand Ulla Astman (S), afskar videre behandling.

Hun havde ellers ved afstemningen om det fjerde af de indkomne forslag advaret om, at man var faretruende tæt på grænsen for beslutningudygtighed, men det fik ikke sivningen fra generalforsamlingen til at stoppe. Som konsekvens blev mødet derfor afsluttet i utide.

De resterende seks forslag, der ikke nåede at blive hverken helt eller delvist behandlet, var yderligere to fra Enhedslisten om flere penge til kollektiv trafik og flere penge til regional udvikling, et fra Alternativet om ophævelse af vaccinepatenter, et fra Dansk Folkeparti om halalfrie fødevarer og to fra regionsrådsmedlem Gitte Simoni (DF) fra Region Sjælland om dels tjenestenumre på psykiatrisk personales uniformer i stedet for fuldt navn, dels en 30 dages behandlingsgaranti for tildeling af høreapparater.