Silkeborg-flertal savner mere grødeskæring i helhedsplan for Gudenå
Gudenå går over sine bredder mange steder både i by og på land, når der er monsterregn.
Foto: Anne Myrup Pedersen, Ritzau Scanpix

Silkeborg-flertal savner mere grødeskæring i helhedsplan for Gudenå

Syv kommuners helhedsplan for at håndtere oversvømmelser langs Gudenå møder modstand i Silkeborg, hvor spørgsmålet om opbakning til planen nu skal i byrådet.
9. DEC 2021 14.20

SILKEBORG: Helhedsplanen for Gudenå, der er blevet til i et samarbejde mellem syv kommuner, er nu på vej til vedtagelse i de syv byråd. Planen handler om at håndtere de alt for store vandmasser i åløbet, der i disse år plager grundejere langs åen.

Men i Silkeborg er der modstand i Klima- og Miljøudvalget, hvor et flertal på 4-3 har stemt nej til indstillingen fra forvaltningen, fremgår det af udvalgsreferatet.

Flertallet ønsker her større fokus på grødeskæring, som netop i et oversvømmelsesplaget Silkeborg har været det helt store spørgsmål.

Her har det samme flertal - med borgmester Steen Vindum (V) i spidsen - været parat til at sætte gang i en grødeskæring, der ville blive nummer to i år. Men forvaltningen nægtede at udføre den - fordi lovgrundlaget ikke var i orden.

Peter Sig Kristensen (EL) stemte i udvalget for helhedsplanen og har ønsket sagen i byrådet, hvor den kommer for 20. december. 

Undren i Favrskov

En af modstanderne i samme udvalg er Susanne Jacobsen (V), der blandt andet kritiserer et af elementerne i planen om at opkøbe ånære arealer, som skal kunne oversvømmes ved højvande. Hun mener, der skal så store områder til, at det ikke er realistisk, oplyser TV2 Østjylland.

- Silkeborg Kommune har jo haft mulighed for at byde ind, hvis der var noget, de ville have ændret, så det er meget besynderligt, at de, når planen ligger færdig, så stemmer nej. Til og med en plan, som miljøministeren har bedt kommunerne om at lave, siger Anders G. Christensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov, til tv-stationen.

Det hører med til historien, at efter Silkeborg-forvaltningens afvisning af en ekstra grødeskæring, begyndte en sagsbehandling, som - inden for lovens rammer - skulle afklare, om, hvor, hvornår og hvordan den omdiskuterede grødeskæring kunne foregå. Den afklaring er endnu ikke afsluttet.

Gudenåkomiteen, der har repræsentanter for alle syv kommuner, har anbefalet et ja til planen.

Samarbejdet tæller Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers kommuner.