Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

SFO- og klubpriser stiger i Skanderborg

BUDGET 2012 Kommunen skal finde knap 16 mio. kr. på næste års budget i egentlige besparelser. Derudover skal der effektiviseres for yderligere 11 mio. kr.
21. SEP 2011 6.05

SKANDERBORG: Det har været hensigten at afbalancere besparelserne bredt ud i hele organisationen, men byrådet har også peget på en række punktbesparelser og øgede indtægter. Bl.a. stiger forældrebetalingen for børn i SFO og på klubområdet, hvilket skal give godt 4 mio. kr. årligt. Det til trods har Skanderborg Kommune stadig Østjyllands billigste klubtilbud.

Indenfor anlægsbudgettet er der lagt en strategi, som betyder, at der årligt skal være 100 mio. kr. til nye anlæg. Bl.a. er der afsat 7 mio. kr. ekstra til vedligeholdelse af kommunale veje forskellig steder i kommunen.

Investering i fremtiden
Udover et solidt anlægsbudget de kommende år er byrådet enige om en investeringsplan, der rækker 10 år ud fremtiden.

'De fire gamle kommuner har alle haft forskellige anlægsstrategier, men nu er vi nået til at harmonisere på dette område. Vi må nytænke vores administrative service, vi må se kritisk på vores måde at håndtere vores bygningsmasse på, og vi må investere i fremtiden, så der kan frigøres rationaler til velfærd', lyder det i aftalen.

- Jeg er meget glad for, at vi igen i år har fået det bredest mulige forlig om budgettet. Det har været et positivt samarbejde, og vi har fundet en fælles løsning, hvor alle tager ansvar også for de svære beslutninger. Det har været vigtigt for hele byrådet at fastholde målene for den overordnede økonomiske politik, og at vi også i det kommende år fokuserer på, at budgetterne holdes. Der er fortsat økonomiske udfordringer for Skanderborg Kommune. De seneste år har vi harmoniseret mange serviceområder, og vi er fortsat forpligtet på at mindske omkostningerne, så borgerne får mest mulig service for skattekronerne. Det bærer aftalen selvfølgelig præg af, siger borgmester Jørgen Gaarde (S) i en kommentar.

lcl