Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

SFO-børn krydser sig selv ind og ud på touchscreens

Ringsted Kommune har digitaliseret administration og kommunikation i 12 SFO'er - og får centralt overblik over børn og behov
12. SEP 2011 14.35

RINGSTED: SFO'erne i Ringsted har nu anvendt de digitale løsninger i et par måneder. Løsningerne strømliner en lang række opgaver, som traditionelt håndteres manuelt og på forskellig vis fra institution til institution.

Løsningen samler al information og kommunikation mellem forældre og SFO'en online. Personalet i SFO'en får det fulde overblik over hvert barns aktiviteter for dagen.

- Børnene krydser sig selv ind og ud på touchscreens, og det er vigtigt for os at kunne dokumentere, hvornår børnene er i SFO'en. Løsningen har fuld integration til ForældreIntra og til skolernes elevadministrationssystem, så når et barn meldes ind i skolen, bliver vi automatisk informeret. Sedler og opslag bliver helt overflødige, og kommunikationen mellem forældrene og SFO'en vil flyde meget bedre, siger Bjarne Kruhöffer, SFO-leder på Valdemarskolens SFO i Ringsted.

Forældrene har mulighed for at kommunikere med SFO'en via internettet, SMS og smartphone-app.

60 pct. tid til administration
SFO-løsningen, der er målrettet vuggestuer, børnehaver samt SFO'er, anvendes allerede i over 200 institutioner på landsplan.

- Når vi er helt oppe at køre med SFO-løsningen, vil planlægningsdelen hjælpe mig med at lave arbejdsplaner, der udnytter arbejdsressourcerne bedst muligt. Det er en stor gevinst ved løsningen, siger Bjarne Kruhöffer, som normalt bruger 60 pct. af sin arbejdstid på administrativt arbejde - en byrde han forventer bliver reduceret, så der bliver plads til flere strategiske opgaver.

- Ugeplaner og skemaplanlægning er de områder, hvor jeg har følt mig mest begrænset med de redskaber, vi tidligere brugte. Det er et stort arbejde at lægge skema for 30 medarbejdere med forskellige timetal og behov. Men fremadrettet vil jeg kun have ét skema, der holder styr på hver enkelt medarbejders resttid. Eftersom mine kolleger i andre SFO'er bruger samme system, kan vi sparre med hinanden og benchmarke op mod hinanden.

Nye arbejdsgange
- Øget forældreselvbetjening og strømlining af administrative processer er nøgleordene ved SFO-løsningen. Men det er vigtigt at påpege, at på arbejdspladser, hvor dagligdagen ikke tidligere har indbefattet computerarbejde, skal der afsættes tid til at ændre kulturen og adfærden blandt personalet. Ellers kan målet med digitalisering ikke realiseres. Hvis medarbejderne føler sig trygge fra start, så vil forældre og børn også hurtigt føle sig trygge ved at bruge værktøjerne, siger Stig Korgaard, adm. direktør i Tabulex.

Ringsted Kommune har valgt Tabulex SFO-løsning, som er udviklet af den danske softwarevirksomhed Tabulex. Tabulex leverer et meget stort antal af de digitale løsninger, der anvendes på skoler landet over. Samarbejdet med SFO'erne i Ringsted er et eksempel på et nyt område, hvor digitalisering stadig er i sin vorden