DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

SFI: Svært at måle udvikling hos unge på institution

Der findes kun meget ringe redskaber til systematisk at dokumentere udviklingen hos unge på sikrede institutioner og opholdssteder, viser SFI-undersøgelse

Når en ung under 18 år bliver dømt for alvorlig kriminalitet, lyder straffen som regel på anbringelse på en sikret eller åben døgninstitution. Formålet med straffen er bl.a. rehabilitering, altså at hjælpe den unge til at fungere på lige fod med sine jævnaldrende.

Men i dag mangler man redskaber til at dokumentere udviklingen hos de unge - uanset om de er der pga. kriminalitet eller af andre årsager. Servicestyrelsen ønsker at udvikle et dokumentationssystem, som kan måle de unges udvikling i de forskellige indsatser. Som en del af det arbejde, har styrelsen bedt SFI undersøge, hvilke instrumenter der vil egne sig bedst til denne dokumentation.

Der kan være mange årsager til, at et ungt menneske bliver involveret i alvorlig kriminalitet eller af andre grunde ender på en sikret institution. Et godt dokumentationssystem skal derfor kunne indfange mange forskellige faktorer som fx sociale problemer i opvæksten, psykiske problemer eller adfærdsvanskeligheder.

50 faktorer kan være relevante
På baggrund af internationale erfaringer og forskning udpeger SFI's forskere over 50 faktorer, som det kan være relevant at vurdere. Forskerne finder desuden frem til tre instrumenter, der bl.a. kan måle psykiske og adfærdsmæssige forhold, og som kan anvendes i udviklingen af et dansk dokumentationssystem.

Forskerne har også undersøgt i hvor høj grad døgninstitutioner og pædagogiske opholdssteder bruger systematisk dokumentation i dag. Det viser sig, at kun ganske få af de 62 adspurgte institutioner bruger systemer til at måle de unges udvikling. Og de systemer der i dag anvendes, kan ikke bruges til udvikling af et nyt system, vurderer SFI's forskere.

Rapporten 'Muligheder for dokumentation af anbringelser. En gennemgang af målemetoder' beskriver en lang række instrumenter og fremhæver tre instrumenter, som er særligt velegnede - uden at de dog opfylder alle de opstillede kriterier.

Samtidig identificerer rapporten en række risiko- og beskyttelsesfaktorer associeret med kriminalitet, ligesom den påviser, at kun få døgninstitutioner og sociale opholdssteder anvender dokumentationssystemer og instrumenter i dag. Og at data fra de systemer, der anvendes, næppe vil kunne bruges til systematisk screening og evaluering.

mou

Download rapporten her

 Foto: Region Midtjylland