Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

SF kræver systematisk klimatilpasning nu

Eksperter anslår nu at vandstandsstigninger i vores have bliver endnu værre end tidligere antaget. SF kræver bl.a., at der udarbejdes en egentlig handlingsplan for klimatilpasning i kommunerne
2. MAJ 2011 14.32

- Det er klart foruroligende, at Arktisk Råds ekspertgruppe, AMAP, nu vurderer, at vores have kan forventes at stige med op til 1,6 m inden 2100, som deres rapport fastslår. Det siger Anne Grete Holmsgaard, SF's klima- og energiordfører.

 - Det bør får alle røde lamper til at lyse og få sat skub i de klimatiltag, der kan forbygge, at det går alt for galt.

Samtidig er det nødvendigt at gå langt mere systematisk til værks med klimatilpasning i kommunerne. Det gælder hvad enten vi taler byggeri i vores havne - byggeri som jo gerne skulle forblive 'tørskoede' om 100 år - eller f.eks. planlægningen af kloakering eller sikring af lavtliggende vådområder, siger Anne Grete Holmsgaard.

Hun har på baggrund af rapporten fra AMAP, indkaldt miljøministeren til samråd, med det formål at der udarbejdes en egentlig handlingsplan for klimatilpasning i kommunerne.

Samrådsspørgsmålene er:

1) Anerkender ministeren, at der reelt er risiko for, at havvandstanden kan stige med op til 1,6 m inden 2100 og vill regeringen på baggrund af AMAP's konklusioner revidere det officielle klimascenarie for Danmark, således at kommunernes m.fl. planlægning bringes i overensstemmelser med de forventede vandstigninger?

2) Hvordan vil regeringen sikre, at arealplanlægningen i Danmark tager fuld højde for de forventede vandstigninger, ved planlægning af infrastruktur for transport, energi og vand/kloak samt planlægning af byggeri, kystsikring, havne og naturbeskyttelse?

3) Vil regeringen revidere sin ad hoc strategi for klimatilpasning således, at der udarbejdes en egentlig handlingsplan med bindende krav?

mou