Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

SF'er i Vejle sygemeldt

KORT NYT20. APR 2020 6.54

VEJLE: Borgmester Jens Ejner Christensen (V) har i Vejle Byråds nedlukningsperiode godkendt, at byrådsmedlem Lone Myrhøj fra SF's byrådsgruppe fritages for sine kommunale hverv fra og med den 14. april 2020 af helbredsmæssige årsager, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Fraværsperioden forventes at vare frem til sommer. SF's byrådsgruppe anmoder i den forbindelse byrådet om, at førstestedfortræderen på partiets kandidatliste, Britta Bitsch, indtræder i byrådet i den pågældende periode som stedfortræder for Lone Myrhøj. Partiet har derefter omfordelt sine poster således:

Morten Kristensen tager sig af arbejdet i økonomiudvalget og teknisk udvalg. Allan Pedersen følger natur- og miljøudvalget, voksenudvalget samt udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati. Britta Bitsch indtræder i børne- og familieudvalget samt seniorudvalget. Byrådet orienteres om beslutningen på mødet onsdag.

eo