Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

SF-borgmester vil privatisere plejecenter

Ældreomsorgen må med, hvis kommunerne skal leve op til regeringens mål for konkurrenceudsættelse. Og det er Syddjurs' borgmester med på
29. MAR 2011 10.28

SYDDJURS: Hvis halvdelen af landets plejecentre overgår til privat drift, så er der betydelige summer at spare - 1,4 milliarder, mener DI at have regnet sig frem til for Ugebrevet Mandag Morgen. Og det vil være noget, der vejer i de kommunale budgetter, hvor ældreomsorgen er en af de helt tunge poster.

Regeringens mål om, at kommunerne i 2015 skal have kokurrenceudsat 31,5 pct. af alle opgaver, kan næppe nås, hvis ikke også plejecentrene kommer med. Og det har SF-borgmester Kirstine Bille i Syddjurs Kommune taget konsekvensen af. Hun arbejder på at få et af kommunens plejecentre over på privat drift.

- Man kan godt sige, at det her er utraditionelt for en SF'er, men jeg ser på vores service ud fra borgernes synsvinkel. Hvis jeg som borgmester kan give borgerne en bedre service, så har jeg ingen hellige køer i diskussionen om, hvem der skal levere den service, siger hun til Mandag Morgen.

Men der bliver ikke tale om en klassisk udlicitering af plejecentret, men om etablering af et såkaldt servicepartnerskab, hvor kommunen først og fremmest definerer mål og derefter lader den private virksomhed om selv at tilrettelægge driften.

Ole Helby Petersen, Anvendt Kommunal Forskning, AKF, forsker i nye former for samarbejde mellem det offentlige og det private. Og han mener, der er store muligheder, hvis kommunerne bryder med vanerne for at give plads for innnovation:

- Det offentlige skal beskrive det problem, de vil have løst, og ikke løsningen, for det er ikke sikkert, at de kender den bedste løsning på forhånd, siger han.

mou