Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sender 45 mio. kr. tilbage til EU

Sønderborg fik 75 mio. kr. til at hjælpe 1641 ledige på Als i job - men de 1000 havde selv fået job, da pengene endelig kom
28. SEP 2011 14.48

SØNDERBORG: Fredag den 30. september er sidste dag, det sønderborgske projekt GLOBUS6400 har adgang til de 75 mio. kr., som EU's globaliseringsfond for ca. ti måneder siden stillede til rådighed for Sønderborg. Pengene skulle bruges til en indsats for at få globaliseringsramte ledige på Als tilbage i job eller i gang med uddannelse.

Foreløbige opgørelser viser, at projektet har anvendt i runde tal omkring 30 millioner, og det betyder, at der er omkring 45 millioner tilbage i pengekassen, når projektet er slut den 1. oktober. Pengene ryger tilbage til globaliseringsfonden, lyder det fra kommunen.

- Vi søgte om EU-hjælp til 1.641 ledige. Da bevillingen fra EU kom, havde ca. 1.000 allerede fået andet job eller var begyndt på en uddannelse. Færre ledige og kortere tid til indsatsen betyder, at vi selvfølgelig ikke har haft brug for så mange penge, som vi søgte om. Det vigtigste for os har været at bruge pengene på en god og ansvarlig måde. Det har aldrig været et mål i sig selv, at få brugt alle pengene, siger Jørgen Eriksen, medlem af projektets styregruppe og direktør i Borger og Job.

- De 30 mio. kr. er først og fremmest brugt til uddannelse, omskoling og opkvalificering af 420 ledige, der var en del af målgruppen for GLOBUS6400. 165 har fået job i løbet af projektperioden, og resten har alt andet lige fået et løft i forhold til mulighederne for at finde tilbage i beskæftigelse. Her har et brancheskifte været vejen frem for mange, fortæller Jørgen Eriksen og fortsætter:

- Derudover er der en række sidegevinster ved at gennemføre et så stort projekt. Et af kendetegnene ved projektet har været et velfungerede tværgående samarbejde mellem jobcenter, a-kasser, uddannelsesinstitutionerne. Vi er blevet klogere på de udfordringer globaliseringen bringer til vores område.

Jens Peter Thomsen, byrådsmedlem, formand for arbejdsmarkedsudvalget og styregruppen supplerer:

- Vi kan glæde os over, at vi er kommet et trin op ad trappen i at ruste personer til fremtidige, blivende job, og i organisationen kan vi glæde os over en proces, der har vist, at vi var gearet til at handle på store forandringer. Samfundet er ikke statisk, og det tempo, forandringerne kommer farende med, bliver ikke mindre. Det skal vi forholde os til og agere på, og det har vi vist, vi kunne.


• Den Europæiske Globaliseringsfond har en regel, der hedder, at en særlige indsats for et massefyringsramt område højst må vare i to år fra det tidspunkt ansøgningen blev sendt ind.