Seks kommuner i spil til forsøg med stenrev

KORT NYT5. AUG 2022 9.19

Ud af oprindeligt 14 ansøgende kommuner er der nu seks i spil til et forsøgsprojekt med et stenrev, der både kan sikre strandene og forbedre biodiversiteten i havet, oplyser Fyens Stiftstidende. Nyborg er en af de seks og har en plan i Projektet "Barreef" om at dumpe 6.400 ton granitsten et stykke ud for kysten, hvor havet løbende æder af kysten.

- Vi vil dokumentere de positive effekter, det kan have at opføre et stenrev, som både yder kystbeskyttelse og understøtter livet i havet, fastslår seniorforsker på Danmarks Tekniske Universitets særlige DTU Aqua-afdeling, Jon Christian Svendsen.

Der er i samarbejde med Velux Fonden og det svenske energiselskab Vattenfall afsat to millioner kroner til forsøgsprojektet.

ka