Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sats på forbedret samarbejde har virket

Nye arbejdsgange i Struer giver større tilfredshed i familier med handicappede børn

STRUER: Handicapteamet i Børne- og Familiecentret har fundet den rigtige formel for samarbejdet med familier med handicappede børn. Det dokumenterer resultaterne fra projektet KIFA i en landsdækkende evalueringsrapport, som Servicestyrelsen snart sender på gaden, oplyser Struer Kommune, hvor  udviklingsprojektet KIFA har givet markante forbedringer og udpræget tilfredshed blandt familier og medarbejdere.

Projektet KIFA, der står for 'Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn', har fokus på skift og overgange i barnets livsforløb. KIFA er nu blevet en del af dagligdagen hos Handicapteamet, og hensigten er at projektets metoder og værktøjer skal udbredes til andre sagsbehandlere omkring barnet og familien. Det handler om at forbedre samarbejdsrelationer mellem kommune og familie gennem forventningsafstemning, ensartet sagsbehandling, nye arbejdsgange, information og tjeklister. Og det giver bonus.

Mere tryghed
Evalueringsrapporten, som er udarbejdet af Deloitte Business Consulting, peger på tydelige forbedringer og stor tilfredshed blandt familierne. For eksempel vurderer familierne, at rådgiverne i højere grad nu end tidligere giver et professionelt indtryk og skaber tryghed ved tanken om det videre samarbejde.

Både rådgivere og familier er enige om, at forventningsafstemningen er forbedret - rådgiverne virker bedre forberedt og formår i højere grad at skabe forståelse for familiernes situation. Deloitte har blandt andet målt og sammenlignet tilfredsheden hos 52 familier før projektet satte nye standarder for arbejdsgangene og igen efter projektets afslutning hos 24 familier.

Der er 1½ år mellem de to målepunkter, og det er derfor ikke de samme nye familier, der har svaret begge gange.

Mindre koordinering af egen sag
Livet med et handicappet barn indeholder ofte skift og overgange som belaster familierne med meget koordination mellem instanser i barnets netværk. Også her har projektet hjulpet på oplevelsen af det tværfaglige samarbejde og på information om tværfaglig støtte. 

En større andel af familierne udtrykker tilfredshed med faggruppernes samarbejde omkring barnet. Og en mindre andel af familierne føler sig som koordinatorer i egen sag, hvor de oplever at skulle gentage de samme oplysninger om børnene til de forskellige faggrupper.

Baggrunden for at Børne- Familiecentret gik ind i KIFA-projektet skyldes blandt andet at kommunen de sidste tre år har oplevet en tilgang af handicapsager