Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sagsbehandleren skal snakke til sin pc

Talegenkendelsesprogram kan give medarbejdere mere tid til at hjælpe borgerne. Projektet er blandt de første tre, der får penge fra Køges nye velfærdsinvesteringspulje
28. MAR 2012 14.00

KØGE: Køge Kommunes medarbejdere skal bruge deres tid sammen med borgerne - ikke alene foran computeren. Det er tanken med pilotprojektet 'Fra tale til tekst', som er et af de tre projekter, Køge Byråd netop har besluttet at støtte med midler fra den nye velfærdsinvesteringspulje.

20 medarbejdere fra blandt andet Familierådgivningen og Socialafdelingen skal teste et system, der fungerer som en slags diktafon og omdanner tale til tekst. Sagsbehandlerne bruger i dag en stor del af deres arbejdsdag ved skrivebordet, fordi de skal dokumentere, hvad de har talt med borgerne om. Hvis det nye system virker efter hensigten, kan sagsbehandlerne indtale referater mv., mens de er sammen med borgerne, og derefter skal den indtalte tekst blot rettes til.

Hvis 'Fra tale til tekst' bliver en succes, er det meningen, at talegenkendelsesprogrammet skal bruges i større målestok i Køge. Velfærdsinvesteringspuljen støtter pilotprojektet med 59.000 kr.

Velfærdsinvesteringspuljen blev oprettet i forbindelse med budget 2012, og puljen råder over 10 mio. kr. Det er første gang, der er blevet uddelt midler fra puljen.

 

Fakta

Udover 'Fra tale til tekst er der givet støtte til:

Ungdomsuddannelse for unge med autisme
Flere og flere får i disse år konstateret autisme spektrum forstyrrelse, men der findes intet uddannelsestilbud til disse unge i Køge. De unge er henvist til institutioner i fx København eller på Vestsjælland. Det betyder lang transporttid for de unge - og det er en dyr løsning for Køge Kommune. Velfærdsinvesteringspuljen støtter etableringen af et uddannelsestilbud med 1.257.200 kr. Beløbet tjener sig selv ind på seks år.

Boligfællesskab for STU-studerende
Projektet går ud på at etablere et botilbud for fire STU-studerende i Køge. STU er en ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. STU tilbydes allerede i Køge, men kommunens unge kan ikke altid følge uddannelsen her, da der ikke er et botilbud til dem. Det er en fordel for de unge at kunne blive i deres nærmiljø, og Køge sparer penge ved at kunne give de unge dette tilbud i eget regi. Velfærdsinvesteringspuljen støtter etableringen af boligfællesskab med 700.000 kr. Beløbet tjener sig selv ind på fire år.

srl