Så er der tilskud til de vanskeligt stillede kommuner

Så er der tilskud til de vanskeligt stillede kommuner

430 mio. kr. til fordeling mellem 44 kommuner i særlig vanskelig situation - og 300 mio. kr. til 18 kommuner i særlig budgetklemme. Se her hvem og hvor meget
25. AUG 2011 10.32

Kommunerne modtager nu særtilskud for i alt 586 mio. kr. Desuden gives adgang til lån for i alt 300 mio. kr. til kommuner, som er kommet i klemme med budgetlægningen, oplyser Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Som led i økonomiaftalen for 2012 aftalte regeringen med KL at ekstraordinært forhøje særtilskudspuljen til kommuner i hele landet til 550 mio. kr. - 50 mio. kr. mere end i 2011. Hovedstadskommunerne finansierer selv mellem sig en særtilskudspulje til fordeling til vanskeligt stillede hovedstadskommuner.

I økonomiaftalen blev det også aftalt at afsætte en særlig lånepulje på 300 mio. kr. til kommuner, som har fået problemer, fordi de valgte at bruge egne skøn over indtægter - i stedet for statsgarantien. De står med en efterregulering efter de valgte at selvbudgettere indtægtsgrundlaget i budgettet for 2009.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har nu på baggrund af ansøgninger fra kommunerne fordelt tilskud til i alt 44 kommuner, som vurderes at være i en økonomisk vanskelig situation. Desuden er fordelt særlig låneadgang til i alt 18 kommuner, hvor efterreguleringen udgør et pres på kommunens økonomi.

De meddelte tilskud og låneadgange kan nu indregnes i kommunernes budgetlægning for 2012.

 

ka

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev