Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Så er der tilskud til de vanskeligt stillede kommuner

430 mio. kr. til fordeling mellem 44 kommuner i særlig vanskelig situation - og 300 mio. kr. til 18 kommuner i særlig budgetklemme. Se her hvem og hvor meget
25. AUG 2011 10.32

Kommunerne modtager nu særtilskud for i alt 586 mio. kr. Desuden gives adgang til lån for i alt 300 mio. kr. til kommuner, som er kommet i klemme med budgetlægningen, oplyser Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Som led i økonomiaftalen for 2012 aftalte regeringen med KL at ekstraordinært forhøje særtilskudspuljen til kommuner i hele landet til 550 mio. kr. - 50 mio. kr. mere end i 2011. Hovedstadskommunerne finansierer selv mellem sig en særtilskudspulje til fordeling til vanskeligt stillede hovedstadskommuner.

I økonomiaftalen blev det også aftalt at afsætte en særlig lånepulje på 300 mio. kr. til kommuner, som har fået problemer, fordi de valgte at bruge egne skøn over indtægter - i stedet for statsgarantien. De står med en efterregulering efter de valgte at selvbudgettere indtægtsgrundlaget i budgettet for 2009.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har nu på baggrund af ansøgninger fra kommunerne fordelt tilskud til i alt 44 kommuner, som vurderes at være i en økonomisk vanskelig situation. Desuden er fordelt særlig låneadgang til i alt 18 kommuner, hvor efterreguleringen udgør et pres på kommunens økonomi.

De meddelte tilskud og låneadgange kan nu indregnes i kommunernes budgetlægning for 2012.

 

ka