Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

S og SF foreslår etablering af bioraffinaderi i Kalundborg

Staten skal i partnerskab med en række erhvervsvirksomheder, organisationer og universiteter etablere bioraffinaderiet. Det vil være svaret på fremtidens udfordringer og skabe forskning og nye jobs

KALUNDBORG: Anlægget kan opføres i 2012 og kunne skabe op mod 1.000-1.500 arbejdspladser i byggeperioden. Det skaber samtidig grundlag for forskning, udvikling oh mange tusinde arbejdspladser i fremtiden.

- Det her er en del af svaret på, hvad vi skal leve af i fremtiden. Det giver arbejdspladser i etableringsfasen og skaber grundlag for tusindvis af arbejdspladser i fremtiden. Vi kan stå foran et erhvervseventyr på linie med vindmøllerne, siger Ole Sohn, SF's finansordfører.

S og SF foreslår, at staten i partnerskab med Dong, Novozymes, Landbrug og Fødevarer og andre erhvervsvirksomheder, organisationer og universiteter etablerer bioraffinaderiET i Kalundborg.

- Det er et skridt på vejen til det biobaserede samfund, hvor vi gør os uafhængige af kul, olie og gas. Vi udnytter Danmarks styrkepositioner og medvirker samtidig til at løse forsyningsproblemer, siger Henrik Sass Larsen, Socialdemokraternes politiske ordfører.

Det biobaserede samfund giver landbruget nye erhvervsmuligheder, fordi f.eks. halmen kan bruges til nye produkter. Samtidig øger bioraffinaderiet brugen af enzymer, det vil styrke forskningen på området og skabe følgeindustrier.

Raffinaderiet kan bruges af forskellige virksomheder. Også virksomheder, der ikke har skudt penge ind i projektet skal have adgang til at bruge det.

Satsningen vil koste 1-1,5 mia. kr. Det forventes, at virksomheder, fonde og EU vil skyde penge ind i projektet, så statens udgifter ikke behøver at være på mere end 350-500 mio. kr. Dette kan finansieres med et lån, der blev tilbagebetalt over f.eks. 5 år fordelt fifty-fifty på forskning og erhvervsstøtte midler.

mou