Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

S: Midtjyske kommuner skal have hjertestartere

FV 11 S-folketingsmedlem vil pålægge kommunale institutioner at have offentligt tilgængelige hjertestartere
6. SEP 2011 6.30

MIDTJYLLAND: Socialdemokraternes folketingsmedlem i Midt- og Vestjylland, Mogens Jensen, lancerer nu et regionalt forslag på sundhedsområdet, som dels skal øge antallet af hjertestartere til 500, og sikre at disse er tilgængelige for den enkelte borger, og dermed redder liv.

- Det kan redde mange menneskeliv hvis der bruges hjertestarter før ambulance eller helikopter når frem, siger Mogens Jensen. Hans forslag lyder konkret:

-  At alle statslige, regionale og kommunale institutioner forpligtiges til at opsætte og vedligeholde hjertestarter ved indgangen til deres bygninger som eks. rådhuse, biblioteker, idrætsanlæg, skoler m.v.

-  At kommunerne forpligtiges til at opsætte hjertestartere på alle bytorve og andre steder hvor grupper af mennesker passerer eller tager ophold.

-  At private virksomheder forpligtiges til at tilmelde deres evt. hjertestartere til det kommunale og regionale register samtidig med at hjertestarteren skal opsættes på en måde så den er tilgængelig for offentligheden

-  At der i regionalt regi iværksættes et uddannelsesprogram i brug af hjertestarter via frivillige organisationer som eks. idrætsklubber, foreninger m.v. Et uddannelsesprogram der sikrer at fleste mulige mennesker i området er fortrolige med brug af hjertestarter.

Veldokumenteret livredder
Mogens Jensen mener, at der er alt for få hjertestartede i Midtjylland sammenlignet med andre steder.

- Det er veldokumenteret at hjertestartere redder liv. På trods af dette er der kun registreret ca. 65 opsatte hjertestartere i Midt- og Vestjylland, hvor der til sammenligning er registreret 4747 på landsplan. Men problemet er ikke kun antallet i vores område, det er også placeringen. Alt for ofte er starterne placeret på virksomheder i industriområder eller låst inde i sportshallerne når disse holder lukket. På denne måde skaber det nuværende antal hjertestartere falsk tryghed. Det skal forslaget gøre op med-, siger Mogens Jensen.

Prisen for indkøb, opsætning og uddannelse i området Midt- og Vestjylland vil ifølge Mogens Jensen beløbe sig til 8,5 mio. kr. Den årlige vedligeholdelse er i forslaget beregnet til 0,1 mio. kr. Socialdemokratiet har med planen Fair Løsning tilvejebragt 4,25 mia. kr. ekstra til sundhedsområdet, hvor pengene altså kan hentes.

mou