Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Roskilde underkendt i støj-sag - for sent at blande sig

Kommunen har fortabt sin ret til at kræve lovliggørelse af en larmende oplagsplads, fordi den havde eksisteret i omkring 27 år, uden at nogen myndighed havde blandet sig.
3. MAJ 2021 9.00

ROSKILDE: En vognmand nær Veksø har en oplagsplads med diverse containere, biler, en gammel togvogn og grusbunker, og han får nu lov at drive pladsen, som den er blevet siden 1992, selvom der er aldrig er givet en landzonetilladelse.

Det sker trods en klage fra en sommerhusejer i nærheden, der er generet af støj og støv fra pladsen, samt et krav fra kommunen om lovliggørelse af forholdene på stedet - for Planklagenævnet har underkendt kommunen.

Efter klagen fra sommerhusejeren i 2019 søgte vognmanden, der har drevet firmaet siden 2007, om en lovliggørende landzonetilladelse. Tilladelse var der nemlig aldrig blevet givet, siden vognmandens far begyndte virksomheden i 1992 på stedet, der før i tiden var en losseplads.

Ryddelig og grøn i dag

Det skal imidlertid ikke komme den nye ejer til last, og Planklagenævnet slår nu fast, at kommunen ganske enkelt er afskåret fra at kræve lovliggørelse, så oplagspladsen kan bare forblive, som den er.

Det fremgår af afgørelsen, at der ikke er daglige aktiviteter på pladsen, at der et par gange ugentligt bliver hentet en container, og at et sorteringsanlæg til grus blot bliver brugt tre-fire gange om året. Vognmanden har siden 2007 fjernet store mængder affald og containere og ryddet meget op, så oplagspladsen i dag fremstår ryddelig og meget grøn sammenlignet med tidligere. 

Nævnet vurderer, at hverken vognmanden eller hans far vidste eller burde have vidst, at den ændrede anvendelse af arealet til egentlig oplagsplads krævede en landzonetilladelse.