Bunkerne vokser:
Roskilde må prioritere i byggesagerne

KORT NYT10. OKT 2021 20.42

ROSKILDE: Antallet af byggesager i Roskilde Kommune er steget 40 pct. fra 2020 til 2021. Derfor kan kommunen ikke overholde sit eget servicemål om en sagsbehandlingstid af byggesager på 40 dage, den gennemsnitlige behandlingstid har sneget sig op på 45 dage, oplyser kommunen. Derfor har Plan- og Teknikudvalget måttet vedtage en prioritering, så nogle typer sager kommer øverst i bunken.

- Med det ekstra store pres vi oplever for tiden, har vi i Plan- og Teknikudvalget besluttet, at vi ikke kan følge den normale praksis med, at sager behandles i den rækkefølge, de kommer ind. Vi må prioritere nye ansøgninger om byggetilladelser og lignende først og derfor give fx forespørgsler, dispensationsansøgninger og lovliggørelsessager en lavere prioritering. De prioriterede sager behandles i den rækkefølge, de er sendt ind, fortæller formand for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting (S).

Det voksende pres på sagsbehandlingen skyldes også, at der er uventet mange komplicerede lovliggørelsessager i forbindelse med BBR-registreringen, som skal bruges til Skats ejendomsvurderingssystem.

ibs