Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Roskilde: Justér kun beskæftigelsesplanen hvert andet år

Beskæftigelsesudvalget med Evan Lynnerup (V) i front appellerer til, at den tidskrævende årlige beskæftigelsesplan fremover kun udarbejdes hvert andet år

ROSKILDE: Det er formanden for Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, Evan Lynnerup (V), der nu kalder kommunerne sammen på beskæftigelsesområdet.

- Beskæftigelsesplanen indeholder de målsætninger vi skal styre efter på beskæftigelsesområdet, så den er et vigtigt redskab for os. Men tilblivelsen er lang og kringlet; planen skal forelægges i flere omgange for div. råd og udvalg, inden den til sidst lander på byrådets bord. Det er blevet meget teknisk, og da den kun gælder for et år ad gangen, er det meget gymnastik for en kort periode. Året efter gør vi så det hele en gang til, siger han.

Og derfor appellerer udvalget nu sammen med en lang række andre kommuner til, at man enten kan nøjes med at udarbejde en beskæftigelsesplan hvert andet år, eller gør det frivilligt, om der skal laves en.

Få årlige ændringer

Evan Lynnerup mener, at det giver langt bedre mening at arbejde med en tidshorisont på to år, så der kan planlægges langsigtede initiativer og så effekten når at slå igennem, inden der igen tages stilling til om et initiativ har haft den ønskede effekt.

- Målsætninger og forudsætninger ændres jo ikke væsentligt fra år til år. Hvis vi får to år til at arbejde, i inden vi tager fat på en ny proces, kan vi spare mange ressourcer, som i stedet kan bruges til det direkte arbejde med borgerne, siger han.

Roskildes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg har i skrivelsen til beskæftigelsesministeren lagt vægt på, at forslaget fra Roskilde og de øvrige kommuner er et supplement til de ønsker til afbureaukratisering, der allerede er i ført frem i kampagnen 'Væk med bøvlet, Inger'.

Roskilde Kommunen ved endnu ikke, hvilke andre kommuner der bakker op om initiatvet, da skrivelsen netop er sendt ud til landets øvrige kommuner.

lcl