Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Romu overtager kulturhistorisk ansvar i Egedal

KORT NYT10. MAR 2021 9.49

EGEDAL: Museumskoncernen Romu, der udgøres af 10 museer i Roskilde, Lejre og Frederikssund, overtager nu det kulturhistoriske ansvar i Egedal. Romu skal udover arkivalsk kontrol forud for byggesager også stå for tre årlige offentlige arrangementer og mere kommunikation, oplyser kommunen.

Romu er et af 10 museer, der på landsplan er udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen til at varetage tilsynet med landets fredede fortidsminder. Rom fik i Slots- og Kulturstyrelsens karakterbedømmelse “meget tilfredsstillende” i seneste kvalitetsvurdering. Særligt museets formidling, de mange nye udstillinger, den arkæologiske forskningsindsats og bygherrearkæologien ligger i toppen af karakterskalaen.

Opgaven lå tidligere hos Kroppedal Museum. Slots-og Kulturstyrelsen har forhåndsgodkendt aftalen, og det museale ansvar vil træde i kraft i 2021.

ka