Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Røgfrit værested letter rekrutteringen

Røgfrihed for udsatte på værested i Struer har haft sideeffekten, at brugerne nu oftere går til lægen og er mere interesserede i deres livsstil end før
15. MAJ 2012 10.06

STRUER: Og selvom smøgerne fortsat må tændes udendørs, er forbruget på vej ned for de omkring 150 brugere, som kæmper med massive sociale eller psykiske problemer i dagligdagen. Projekt Røgfrit Parasollen stoppede den 30. april 2012 efter tre års indsats.

Hovedformålet med projektet var at indføre indendørs rygeforbud på værestedet i Struer, opstille en udendørs rygepavillon og tilbyde brugere og personale professionel målrettet hjælp til rygeophør, oplyser kommunen.

'Nu kan vi smage, maden vi spiser'

Det faste møde- og spisested i Struers centrum har nu været uden røgtåger i over to år. Brugerne tager stadig et hiv i læ af den udendørs rygepavillon, men her ved projektets afslutning har en del brugere nedsat deres cigaretforbrug. De bekræfter, at de er glade for at Parasollen er blevet røgfri, og at de kan smage maden, de spiser. Der er også sket en ændring i brugernes opmærksomhed på livsstil og lyst til at snakke om helbredet med projektets sygeplejerske, der besøger Parasollen to timer om ugen.

- En del brugere har diabetes, og nogle af dem er interesseret i at høre, hvad de kan gøre ved det. Jeg oplever at samtalerne tages alvorligt, og at brugerne efterfølgende opsøger egen læge og får igangsat behandling for diabetes eller andet, fx blodtrykssænkende behandling eller penicillinbehandling for lungebetændelse, siger sygeplejerske Jytte Yde fra Sundhedscenter Struer. Formanden for Sundhedsudvalg, Anna Marie Brix Poulsen (DF), roser de ændringer, som brugerne af Parasollen har banet vejen for:

- Jeg tager hatten af for de brugere, der kommer på Parasollen. De har vist, at de vil sig selv og deres nærmeste det bedste. Det er en gruppe, vi kan være stolte af, for de har rykket sig og vist, at de ønsker forbedringer af deres sundhedstilstand og nærmiljø. Det glæder mig også, at alle, der besøger Parasollen, nu kan sidde uden røg. Det næste kan måske blive, at Parasollen også vil prøve kræfter med at tilbyde brugerne motion i de trygge rammer, som værestedet er for rigtig mange.

Røgfrihed skaber trivsel
Så selvom det langt fra er alle, der har fastholdt et regulært rygestop, er gevinsterne ved indendørs røgfrihed og professionel hjælp til at skære ned på cigaretterne stor. For værestedets ansatte er der også tale om et løft i trivslen:

- Det er blevet nemmere at rekruttere personale. Der er blandt de ansatte mere arbejdsglæde, mindre sygefravær og mere overskud, når personalet kommer hjem. Desuden er der mindre rengøring, når stedet er røgfrit, fortæller Carsten Boldt Rasmussen, leder af Parasollen, og tilføjer, at han er særdeles tilfreds med de forbedringer af arbejdsmiljøet, som et røgfrit værested også har sikret.

Parasollen er drevet af KFUM's Sociale Arbejde i Danmark. Parasollens brugere er en gruppe borgere, som kæmper med massive sociale og/eller psykiske problemer i dagligdagen. Personalets vurdering er, at over halvdelen har psykiske diagnoser og den største del af brugerne er psykisk sårbare. En stor del af brugerne er ensomme mænd, mange af dem har et alkoholmisbrug eller anden misbrug. Der er ca. 60 daglige brugere, i alt ca. 150 brugere er tilknyttet Parasollen.

ka