DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Rod med både tilladelser til og kontrol af havbrug
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede i oktober 2018 efter en klage fra Danmarks Sportsfiskerforbund Fredericia Kommunes miljøgodkendelse af Børup Sande Havbrug, der ejes af Snaptun Fisk Export.
Foto: Peter Leth-Larsen, Ritzau Scanpix.

Rod med både tilladelser til og kontrol af havbrug

De fleste af de 19 havbrug har ikke placeringstilladelser eller nye miljøgodkendelser, der blandt andet forudsætter konsekvensvurderinger i forhold til nærliggende Natura 2000-områder.
2. JAN 2020 15.30

Regeringen meddelte i august 2019 en hensigtserklæring om at sætte en stopper for nye havbrug. Miljøminister Lea Wermelin (S) mente, at Danmark har nået grænsen for, hvor mange fisk der kan opdrættes på havet, uden at det går ud over miljøet. Og siden da er endnu en tung rapport om rodet med havbrugs-administrationen blevet færdig.

I Danmark er der i øjeblikket 19 havbrug, og efter det er kommet frem, at der længere har været graverende problemer med både tilladelser og kontrol, fik Kammeradvokaten til opgave at kortlægge omfanget af det administrative rod, og den rapport foreligger nu.

Ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund fremgår det af den nye - og 51 sider lange - rapport, at der er store udfordringer i forhold til havbrugenes tilladelser samt i forhold til tilsyn og kontrol med havbrugene. 

– Rapporten bekræfter sådan set, hvad vi i forvejen langt hen ad vejen var klar over, nemlig at størstedelen af de nuværende 19 danske havbrug ikke har placeringstilladelser eller nye miljøgodkendelser, der blandt andet forudsætter konsekvensvurderinger af havbrugenes påvirkninger af de nærliggende Natura 2000-områder. Det betyder, at vi ikke ved, i hvor høj grad de påvirker den omkringliggende natur. Det er naturligvis helt uacceptabelt, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, ifølge Sportsfiskeren.

Ifølge Politiken har Miljøstyrelsen i dag tilsynet med syv havbrug. Tilsynet med de øvrige 12 havbrug er fordelt på syv kommuner.

I Hedensted Kommune, som har tilsynet med fem havbrug, foreslog borgmester Kasper Glyngø (S) i 2018, at tilsynet med havbrugene samles i Miljøstyrelsen. Han mener, at det er for stor en mundfuld for kommunerne. Samme holdning har Danmarks Sportsfiskerforbund, mens Dansk Akvakultur - erhvervsorganisation for havbrugene - ifølge Kammeradvokatens rapport vil have tilsynet med alle havbrug lagt ud til kommunerne.