Regnefejl: Døde træer gemt i skovstatistik
Stående, døde træer, som det til venstre i billedet, kom i første omgang ikke med i skovstatistikken. Fra skovene ved Velling.
Foto: Per Fløng.

Regnefejl: Døde træer gemt i skovstatistik

Forskere fra Københavns Universitet har fundet en regnefejl i Skovstatistikken for 2018.
2. MAR 2020 13.22

Der er flere døde træer i skovene end, hvad man kan læse sig til i den tidligere offentliggjorte Danmarks Skovstatistik for 2018, oplyser Miljøstyrelsen.

Det oprindelige tal for dødt træ i skovstatikken var 3,4 kubikmeter per hektar gældende for perioden 2014-2018. Det korrekte tal er imidlertid 6,1 kubikmeter dødt træ, oplyser Københavns Universitet, der udarbejder Skovstatistikken for Miljøstyrelsen.

Læs Københavns Universitets nyhed med de korrekte tal.

Københavns Universitet forklarer, at opmålingen af det døde træ på arealerne er foretaget korrekt, men på grund af en fejl ved overførslen af data, blev kun dødt ved (træ) liggende på skovbunden regnet med, mens de stående døde træer ikke kom med i beregningerne, som er grundlaget for Skovstatistikken.

Miljøstyrelsen vil drøfte med Københavns Universitet, hvordan den type fejl kan undgås fremadrettet.

De nye korrekte tal viser, at mængden af dødt træ i skovene stiger svagt, som det har gjort de seneste 10 år, men stadig ligger på et meget lavt niveau.

Døde træer, især døde løvtræer, er af stor betydning for sjældne og rødlistede svampe, insekter, flagermus og fugle. Manglen på dødt træ i skovene er et af de største problemer for biodiversiteten.

ka