Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regionerne inviterer KL til samarbejde

Danske Regioner ønsker at øge samarbejdet med KL på fælles områder for bedre at kunne levere en sammenhængende service til borgerne
11. NOV 2011 8.52

I et brev til KL inviterer Danske Regioners formandskab nu til øget samarbejde for at levere en bedre, mere sammenhængende indsats til borgerne og samtidig styrke det lokale repræsentative demokrati

Danske Regioner ønsker at øge samarbejdet med KL på fælles områder for bedre at kunne levere en sammenhængende service til borgerne. Målet er at fastholde et velfærdssamfund af høj kvalitet, hvor beslutningstagere står direkte til ansvar over for borgerne. Samarbejdet vil samtidig understøtte den landspolitiske målsætning om bæredygtig vækst i hele Danmark.

Efter Danske Regioners bestyrelsesmøde den 10. november 2011 foreslår Danske Regioners formand Bent Hansen (S) og næstformand Carl Holst (V) i et brev til KLs formandskab at styrke den fælles indsats og formulere en ny sundhedspolitik:

- Sundhedsområdet er i dag sammen med dele af det specialiserede socialområde, forebyggelsesområdet og genoptræning en fælles opgave. Vi ønsker, at borgerne oplever kvalitet og sammenhæng i servicen, uanset hvem der leverer den. Det kræver, at vi styrker samarbejder og formulerer en sundhedspolitik, hvor forebyggelse, udredning, behandling, pleje og genoptræning hænger bedre sammen - også finansielt, udtaler Bent Hansen.

Behov for fælles løsninger
Carl Holst understreger, at i en tid hvor der er underskud på finanserne, og den offentlige sektor er under pres, er der behov for at tænke i fælles løsninger:

- Det danske samfunds fremtid er i høj grad afhængigt af vækst og udvikling i hele landet. By- og bosætningspolitik, beskæftigelsesindsats, erhvervslivets vilkår, uddannelsespolitik og miljøpolitik er helt afgørende. Og her foregår arbejdet både i kommunalt regi og i regionsrådene og ikke mindst i og omkring vækstforaene. Derfor skal vi selvfølgelig møde udfordringen i fællesskab.

Det er Danske Regioners opfattelse, at regering og folketing forventer, at vi undersøger muligheden for fælles løsninger. Derfor håber formandsskabet nu, at KL er klar til at tage bolden op og hurtigt komme i gang med arbejdet.

ka