DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Regionerne danner taskforce for mere video i psykiatrien

En fælles taskforce skal samle op på alle fem regioners erfaringer med videokonsultationer.
10. JUL 2020 12.36

Danske Regioner vil i højere grad benytte sig af online konsultationer i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer patienten. Det oplyser Danske Regioner ovenpå de erfaringer, som coronakrisen har ført med sig. 

Her er brugen af videokonsultationer steget gevaldigt, og det kan være en fordel for psykisk udsatte, som kan have svært ved at komme afsted til møder på sygehuset eller med en psykiater.

Alle regioner er allerede i gang med at udvikle og implementere digitale løsninger, og en ny taskforce for digital psykiatri skal sikre koordineringen og arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

- Digitale løsninger har et kæmpe potentiale i psykiatrien. Apps, virtual reality, internetbehandling, videokommunikation, kunstig intelligens og sensorteknologi kan give mennesker med psykiske problemer lettere adgang til støtte og behandling. Den nye taskforce for digital psykiatri skal være med til at sikre, at disse potentialer indfries i langt højere grad end i dag, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for regionernes psykiatri- og socialudvalg.

ibs

Fakta

Regionernes nye Taskforce for Digital Psykiatri har i alt 15 medlemmer og består af ledende overlæger, afdelingschefer, datachefer, afdelingssygeplejersker mm. fra alle fem regioner og Danske Regioner.

Taskforcen sætter retning for udvikling og anvendelse af digitale løsninger til gavn for mennesker med psykiske lidelser i Danmark.

Region Syddanmark har afviklet 2.056 videokonsultationer i psykiatrien alene i april måned – en femdobling i forhold til tidligere.

De praktiserende psykiatere har stået for næsten 2/3 af de samlede videokonsultationer i speciallægepraksis via Min Læge appen – over 2.000 konsultationer - i løbet af de første par måneder efter covid-19 nedlukningen.

Digitale løsninger er også til gavn for dem, som har det sværest: I økonomiaftalen for 2021 med regeringen er der indstillet til, at 5,1 mio. kr. fra Investeringsfonden afsættes til et projekt, der skal sikre tidlig diagnosticering af nogle af de allermest alvorlige lidelser i psykiatrien – skizofreni og bipolar lidelse - via kunstig intelligens.

En hurtigere og korrekt diagnosticering forventes at bidrage til øget livskvalitet for patienter og familie - og også en mere målrettet brug af ressourcer i psykiatrien.

Kilde: Danske Regioner