Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Regioner sparer 35 millioner på administration

I 2011 er reduceret antallet af administrative medarbejdere reduceret med 1,8 pct. svarende til 134 færre ansatte
14. MAJ 2012 8.10

Ny analyse af regionernes administrative ressourceforbrug viser, at der i 2011 er opnået besparelser på 35 mio. kr.  på administrativt personale. Udgifterne udgør blot 4,4 pct. af en samlet omsætning på godt 100 mia. kr., oplyser Danske Regioner.

Regionerne følger årligt ressourceforbruget på administration efter en metode, som er anerkendt af Rigsrevisionen.

De seneste tal viser, at regionerne i 2011 har reduceret antallet af administrative medarbejdere med 1,8 pct. Det svarer til 134 færre ansatte og sparede lønudgifter på 35 mio. kr. fra 2010 til 2011. Der er i de overordnede tal taget højde for, at der opbygges projektorganisationer, der skal håndtere kvalitetsfondsstøttede byggerier for godt 40 mia. kr. de kommende mange år.

Regionerne er dermed godt i gang med at bidrage til opfyldelsen af de sparekrav, som hele den samlede offentlige sektor er underlagt fra 2010-2013.

Udgifter til det administrative personale udgør i 2011 blot 4,4 pct. af en total virksomhedsomsætning på godt 100 mia. kr. I forhold til alle ansatte udgør det administrative personale 6,7 pct., og der ses stor ensartethed i de fem regionerne i det samlede personaleforbrug.

Den samlede reduktion i den samlede administration i 2011, skal ses i lyset af, at regionerne på nogle områder har målrettet flere administrative ressourcer til strategiske områder som eksempelvis at professionalisere indkøb eller at aflaste det sundhedsfaglige personale, og derfor har reduceret ekstra på de andre administrative områder.

ka