dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Regioner gjorde sig umage - 2011 gav overskud

Regioner gjorde sig umage - 2011 gav overskud

Regionerne har øget af antal behandlinger med 4 pct. og fået et økonomisk overskud på knap 2 pct.
29. MAR 2012 13.55

Indberetninger fra regionerne viser, at budgetterne blev overholdt i 2011. Samtidig er antallet af behandlinger steget med 4 pct.Samlet set viser regnskaberne et lille overskud på driften på knap 2 pct. i forhold til det aftalte udgiftsniveau, lyder det fra Danske Regioner.

Foreløbige opgørelser af aktiviteten viser en stigning i antallet af behandlinger i 2011 på ca. 4 pct. Dermed leverer regionerne over 1 pct. mere aktivitet end aftalt med regeringen. Produktivitetsvæksten i 2011 opgøres først ultimo 2012, når de endelige aktivitetsdata er behandlet. De foreliggende data indikerer dog en væsentlig højere produktivitetsvækst end forudsat i økonomiaftalen.

- Det lave forbrug i 2011 viser, at regionerne har styret og skabt balance i økonomien. Samtidig har der været fokus på kvalitet, flere behandlinger og øget produktivitet. Det er stærkt gået, siger Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner.

Samlet set viser budgetterne et overskud på driften på knap 2 procent svarende til 1,9 milliarder kroner. Det afspejler, at regionerne i 2011 har haft en stram budgetdisciplin, hvor der er udvist tilbageholdenhed for at sikre budgetoverholdelse.

- 2011 er et flot resultat, vi kan være stolte af. Det er naturligt, at der opstår et mindre overskud, når signalet er, at alle dele af sundhedsvæsnet skal fokusere på at overholde budgetterne. Der bliver udvist større økonomisk forsigtighed, og man skubber nogle nye initiativer for at være sikker på at få sorte tal på bundlinjen, tilføjer Carl Holst (V), næstformand for Danske Regioner.

Overskuddet afspejler således også, at der er forholdsvist store overførsler fra 2011 til 2012. Regionerne har blandt andet overført udgifter vedrørende uddannelse, forskning, bygningsvedligeholdelse, samt udskydelse af mindre investeringer i apparatur og it.

Foto: Region Midtjylland

ka