Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Region vil indlægge covid-patienter i eget hjem

KORT NYT14. DEC 2020 6.22
TEMA: Corona

SJÆLLAND: Sjællands Universitetshospital og Nordsjællands Hospital vil sammen med svenske og norske partnere undersøge, hvordan patienter med covid-19 sikkert og forsvarligt kan indlægges i deres eget hjem. Projektet har modtaget 8,3 mio. kr. af Regionalfonden Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.

- Det er en generel udvikling i vores sundhedsvæsen, at vi arbejder på at få behandlinger tæt på patientens eget hjem. Det er oplagt at prøve at få corona-patienterne hjem. De får mere frihed i egne, vante omgivelser, og sundhedspersonalet vinder mere tid til at tage sig af de patienter, som har allermest brug for det, siger Lothar Wiese, specialeansvarlig overlæge på Medicinsk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

Forskningsprojektet begynder til januar og vil løbe i cirka 1,5 år. Projektet vil i første fase teste konceptet ”indlæggelse i hjemmet” under kontrollerede forhold på raske forsøgspersoner på tre af de fire deltagende sygehuse for at se, hvordan udstyr, omgivelser og kontakt med personalet fungerer.

rbr