Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Region Sjælland vil overtage halvdelen af ambulancekørslen

Regionsrådet har besluttet, at regionen fra 2025 selv skal stå for ambulancekørslen i to ud af fire delområder.
5. MAJ 2020 9.49

SJÆLLAND: Region Sjælland kommer selv til at stå for en del af ambulancedriften, når den nuværende aftale med Falck udløber 31. januar 2024. Det har regionsrådet netop besluttet forud for udbuddet af den fremtidige drift til private leverandører, oplyser regionen.
 
Ambulancekørslen skal udbydes i fire forskellige geografiske delområder. I to geografisk sammenhængende delområder vil regionen, når tilbuddene foreligger, selv hjemtage driften. Formålet er på den ene side at drive ambulanceberedskab i eget regi, så man kan være med til at skabe konkurrence på et marked, der tidligere har været præget af én aktør, på den anden side handler det om at få mest muligt for pengene.
 
Hvis kontrolberegningerne viser, at regionen i de øvrige delområder kan gøre det bedre og billigere, kan det overvejes at hjemtage yderligere områder.
 
 
Ambulanceberedskabet opdeles i fire geografisk bestemte kontraktområder, der hver har udgangspunkt i akutsygehusene i Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing F.

I de nye rammebetingelser lægges op til en tidsfleksibel kontrakt med de(n) kommende leverandør(er) med en gensidig uopsigelighed på seks år og med tre års varsel.

ka