Region Sjælland giver lønløft til jordemødre
Lønløft og andre tiltag skal forbedre forholdene for jordemødrene i Region Sjælland, hvor fødsler midlertidigt må omfordeles blandt hospitalerne.
Foto: Søren Sielemann

Region Sjælland giver lønløft til jordemødre

Lønløft skal være med til at fastholde og tiltrække jordemødre til regionens hospitaler. Andre tiltag til forbedring af arbejdsforholdene er på vej, og indtil de virker, omfordeles fødslerne mellem hospitalerne.
30. MAJ 2022 12.48

SJÆLLAND: Med en ny lokallønsaftale indgået med Jordemoderforeningen giver Region Sjælland et lønløft til regionens jordemødre på mindst 1.000 kr. om måneden her fra juni måned, oplyser regionen. 

Udover lokallønsstigningen kommer der en lønstigning, der udligner de nuværende lønforskelle mellem regionens fire fødesteder, så Sjællands Universitetshospital, Holbæk Sygehus og Nykøbing F. Sygehus i lighed med Slagelse Sygehus kan forbedre mulighederne for at rekruttere flere jordemødre.

- Vi håber naturligvis på, at disse lønstigninger får effekt, så vi igen kan få en mere stabil planlægning af fødsler på vores fødesteder til glæde for både jordemødre og de fødende kvinder, siger koncerndirektør Jesper Gyllenborg.

Regionen afventer flere resourcer på området efter regeringsforhandlinger på fødeområdet, og i dag mandag drøfter regionens forretningsudvalg yderligere tiltag.

Midlertidig flytning af fødsler

Den generelle mangel på personale betyder de kommende måneder en midlertidig omfordeling af fødslerne i regionen. En del fødsler flyttes fra Sjællands Universitetshospital i Roskilde til regionens øvrige fødesteder i Slagelse, Holbæk og Nykøbing F.

- I den aktuelle situation har det været nødvendigt midlertidigt at ændre planerne for de fødende kvinder og deres familier, selvom det ikke er et optimalt scenarie for hverken de fødende eller personalet på regionens fødesteder. Det har været vigtigt for os at tage de nødvendige skridt, så fødslerne kan foregå i trygge rammer og med de rette kompetencer til stede, siger Jesper Gyllenborg.

Flere lokale initiativer

Udover de aktuelle lønstigningerne er der flere lokale initiativer på de enkelte sygehuse, der fremover skal gøre driften mere stabil.

Sjællands Universitetshospital opnormerer på både jordemoder- og speciallægebemandingen for at afspejle, at hospitalet er regionens specialiserede fødested.

Slagelse Sygehus satser på forbedrig af arbejdsmiljø og -belastning ved fx at tilbyde stresscoach og opfølgningssamtaler - og debriefing efter svære fødselsforløb.

Holbæk Sygehus har fokus på tilbagemelding fra nybagte familier via den landsdækkende Undersøgelse for Patienttilfredshed for fødende - både i forhold til de fødende og medarbejderne.

Nykøbing F. Sygehus styrker konkret fremmødet i nattevagten med fokus på arbejdsmiljøet i forlængelse af et projekt om fastholdesindsatser.

cwa