Region fjerner 1.300 ton DDT-forurenet jord ved planteskole

KORT NYT19. MAJ 2022 12.13

SYDDANMARK: Region Syddanmark vil bruge 1,2 mio. kr. på at fjerne ca. 1.300 tons DDT-holdig jord fra en boligejendom ved Blåbjerg Klitplantage. På ejendommen har der fra cirka 1900-1970 været planteskole. Insektbekæmpelsesmidlet DDT blev i 1960’erne og 1970’erne brugt til at dyppe trærødder i før udplantning, oplyser regionen.

Forureningen ligger i det øverste jordlag i en større del af havearealet, og derfor skal den øverste halve meter jord fjernes. Efterfølgende vil haven blive reetableret med ren jord og tilsået med græs og træer.

Ejendommen blev i 2004 kortlagt som muligt forurenet på baggrund af driften af planteskolen, der har brugt store mængder DDT. I de øverste jordlag var DDT-indholdet 840 gange højere end grænseværdien. Det antages, at forureningen er sket fra de kar, hvor trærødderne blev dyppet for at beskytte dem mod insektangreb. Omfattende spild fra karrene er blevet spredt til de øverste jordlag, ligesom bundfældet slam fra karrene formentlig også er deponeret på arealet.

ka