DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Regering ophæver udbudskrav

Regeringen ophæver nu kommunernes og regionernes pligt til konkurrenceudsættelse
KORT NYT13. JAN 2012 9.40

Ifølge Industriens Dagblad fremgår det af et ministermøderesumé fra den radikale økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R), at regeringen nu ophæver ændringen af Styrelsesloven, som blev gennemført under den tidligere regering.

Med loven fik den daværende minister bemyndigelse til at fastsætte regler om, at kommunalbestyrelser og regionsråd skal konkurrenceudsætte nærmere fastlagte opgaver helt eller delvis. Samtidig indeholdt lovændringen en række betingelser for konkurrenceudsættelsen:

- Det skal være op til den enkelte kommune og region selv at vurdere, om det inden for lovgivningens rammer i øvrigt er hensigtsmæssigt at konkurrenceudsætte en opgave, siger Margrethe Vestager (R).

krn