Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Regering lover kommunalt skattehop på 250 mio.

Som en del af udligningsaftalen oprettes pulje, som skal kompensere kommuner, der sænker skatten i 2013, så andre kan hæve den
22. MAJ 2012 11.21

Aftalen om en ny udligningsmodel vil give kommunerne plads til at hæve skatten med en kvart million kroner i 2013. Det skal være med til at sikre serviceniveauet i de kommuner, som mister penge på aftalen. Men da det kommunale skatteloft fortsat står ved magt, skal andre kommuner sætte skatten ned.

For at sikre det, etablerer regeringen en tilskudsordning, der kompenserer ¾ af de tabte indtægter, som en skattenedsættelse fører med sig i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015. I 2016 lyder kompensationen på 25 pct.

Det fremgår af den lovtekst, som skal udmønte den politiske aftale og som i går blev sendt i en to-dages høring hos KL.

Kommunerne vil skulle søge den nye pulje, men hvordan det skal foregå, er endnu ikke lagt helt fast, fortæller afdelingschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet Niels Jørgen Mau Pedersen.

- Det har jo tidligere vist sig, at det er svært at få kommunerne til at sætte skatten ned. Og det skal puljen med kompensation være med til at ændre, siger han.

Han understreger, at det vil blive et krav for at modtage kompensationen, at man ikke bare hæver skatten igen i perioden 2014 - 2016. Samtidig vil en kommune, der nedsætter skatten, ikke være omfattet af den såkaldte 'frit lejde' ordning i fem år.

Kompensationen til kommuner, der sænker skatten, finansieres af det kommunale bloktilskud.