Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Rebild har uheldig sjok-plads

22 kommuner levede i 2009 ikke op til de aftalte minimumstilsyn enten hos landbruget eller virksomhederne. Men Rebild Kommune levede som den eneste hverken op til tilsynsforpligtelsen overfor landbruget eller virksomhederne
31. MAR 2011 14.03

Af Knud Abildtrup

REBILD: Sådan skriver medlem af teknik- og Miljøudvalget i Rebild, Bertil Mortensen (SF) på sin blog under overskriften 'Rebild skal leve op til minimum' og 'SF vil have tilsynssag behandlet i byrådet'. Han skriver:

Miljøministeren og KL har indgået en aftale om, at kommunerne årligt skal foretage et minimumsantal miljøtilsyn hos landbrug og virksomheder.
Det er en aftale, som Rebild Kommune ikke har levet op til - hverken i 2009 eller 2010. Det vil kommunen iflg. forvaltningen heller ikke kunne i 2011 med den nuværende bemanding. Det vil først kunne ske ultimo 2012.

Det er helt uholdbart for SF. Derfor foreslog jeg på det seneste Teknik- og miljøudvalgsmøde, at der bliver givet en tillægsbevilling på en halv mio. kr. således at kommunen kan leve op til aftalen 'allerede' i 2011.

Men som forventet var ønsket om at opfylde tilsynsforpligtelsen overfor landbruget ikke rigtigt noget, som udvalgsflertallet bestående af Venstre og DF interesserede sig voldsomt for, så mit forslag blev stemt ned.

På byrådets dagsorden
Derimod var der ikke nogen smalle steder, da der i 2009 blev bevilget ekstra midler for at øge tempoet i kommunens behandling af landbrugets ansøgninger om at måtte udvide antallet af bl.a. svin på deres ejendomme. Her ivrede samme udvalgsflertal ihærdigt for, at dette område skulle have tilført flere midler, hvad det da også fik (ekstra knap 1 mio til køb af privat konsulentbistand + ekstra medarbejdere i forvaltningen).

Nu vil jeg godt afprøve, om det virkeligt også er byrådets holdning, at Rebild fortsat skal figurere på Miljøstyrelsens sorte liste over kommuner, som ikke overholder tilsynsforpligtelsen. Derfor har jeg sammen med S krævet sagen behandlet på førstkommende møde i byrådet.

I 2009 var der iflg. Miljøstyrelsen kun 22 af landets 98 kommuner, som ikke levede op til de aftalte minimumstilsyn enten hos landbruget eller virksomhederne. Og Rebild Kommune er den eneste i hele landet, som hverken levede op til tilsynsforpligtelsen overfor landbruget eller virksomhederne!