Rapport: Byrådsmedlem har oplevet seksuelt overgreb

En politiker i Albertslund svarer ja til at have oplevet "seksuelt overgreb, forsøg på voldtægt eller faktisk voldtægt". Det er sket for to-fem år siden.

ALBERTSLUND: - Der er nultolerance i forhold til uønsket seksuel opmærksomhed og kønsdiskrimination i Albertslund Kommune.

Sådan lyder det nu fra borgmester Steen Christiansen (S) ovenpå resultatet af en undersøgelse af sexisme i kommunalbestyrelsen, der viser, at nogle medlemmer har oplevet krænkende adfærd af forskellig karakter.

I efteråret besluttede et flertal at få undersøgt sexisme i kommunalbestyrelsen. Undersøgelsen blev foretaget via en rundspørge i maj, og resultaterne viser, at flere har følt sig krænket.

Værst er, at fem pct. af de 19 svar, det vil sige én person, svarer, at vedkommende har oplevet "seksuelt overgreb, forsøg på voldtægt eller faktisk voldtægt" én gang i kommunalbestyrelsen.

Også én person har oplevet uønsket fysisk berøring én gang, én person har oplevet uønskede seksuelt ladede blikke to-fem gange, og fem personer har oplevet uønskede seksuelle bemærkninger eller vittigheder om sig selv op til ti gange. 

40 pct.: Vi har god kultur

Kun 40 pct. af deltagerne svarer, at kommunalbestyrelsen har en god kultur i forhold til at forebygge uønsket seksuel opmærksomhed, mens 35 pct. svarer "delvist", og 15 pct., d.v.s. tre personer, svarer nej.

Alle episoderne ligger ifølge svarene to-fem år tilbage i tiden. Ingen har dog været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed inden for det seneste år.

Samtidig svarer 60 pct. af dem, der har været udsat for uønsket opmærksomhed, at det ikke har generet dem at reagere på det, mens 40 pct. har ladet som om, det ikke generede, og 20 pct. sagde fra i situationen. Ingen har drøftet oplevelsen med nogen.

Borgmesteren kalder det alvorligt, at nogle har følt sig krænket, og lover at få fulgt ordentligt op på undersøgelsen. Han har særligt bidt mærke i udsagnet om et seksuelt overgreb eller forsøg på voldtægt.

- Det viser alvoren. Og jeg vil kraftigt opfordre til, at man selv eller hvis nogen har kendskab til det anmelder den slags til politiet. Og er der brug for det, er der mulighed for at få psykologisk og juridisk bistand, siger Steen Christiansen.

ak

Se undersøgelsen.